Image
Täby Park.

Titania tecknar hyresavtal med Texas Longhorn i Täby Park

Uthyrning Titania har tecknat ett tioårigt avtal med Texas Longhorn för att öppna en ny restaurang i Titanias projekt Täby Boulevard i Täby Park. Den nya restaurangen kommer att vara belägen på bottenplan i fastigheten och är den tredje och sista restaurang som Titania planerat för.


Täby Park.

Titania tecknar hyresavtal i Täby Park

Uthyrning Titania har tecknat ett 10-årigt avtal med Caliente Tapas Bar för att öppna en ny restaurang i Titanias projekt Täby Boulevard i Täby Park.


Detaljplanen för Hallängen Ösmo har nu gått ut på samråd.

Titanias detaljplan i Nynäshamn klar för samråd

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för Ösmo etapp 1 i Nynäshamns kommun har gått ut på samråd. Titania har, tillsammans med kommunen, drivit detaljplanen under tre års tid i egenskap av ankarbyggaktör.


K-Fastigheter avser inleda samarbete med Titania i Vallentuna.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med Titania om att ingå ett samarbetsavtal gällande en byggrätt i Vallentuna som omfattar 74 lägenheter. K-Fastigheter avser att förvärva 50 procent av aktierna i det bolag som äger fastigheten Vallentuna Vallentuna-Rickeby 1:48 från ett bolag inom Titaniakoncernen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Wojciech Wondell, vice vd på Titania.

Grönt ljus för Titanias detaljplan i Vallentuna

Bostäder Titania har tillsammans med Vallentuna kommun drivit detaljplanen "Del 2 av Rickebyhöjd" invid Vallentuna centrum omfattande 76 st bostäder i flerbostadshus. Vallentuna kommunfullmäktige beslutade den 27 mars att anta planen.


Wojciech Wondell.

Wojciech Wondell blir COO på Titania

Bolag Titania har befordrat Wojciech Wondell till COO/Operativ Chef. Wondell har varit anställd på Titania sedan 2008 och ingår sedan börsintroduktionen i företagets optionsprogram. Wondell har under de senaste åren varit anställd som projektchef och främst drivit Titanias större projekt.


Titanias kvarter omfattar 200 lägenheter.

Samråd för 900 nya bostäder i Husby

Bygg/Arkitektur I Husby planeras för 900 bostäder, varav Titania ska bygga 200. Detaljplanen har nu gått ut på samråd.


Johan Algernon, kommunalråd (M), Wojciech Wondell, projektchef på Titania och Nikan Ghahremani, vice vd på Titania.

Titania byggstartar 226 bostäder i Täby

Bygg/Arkitektur Titania har startat byggnationen av 226 bostäder och kommersiella lokaler i den nya stadsdelen Täby Park.