Image
Kvarteret Princeton

Vitartes hyr ut 13 000 kvadratmeter i Hagastaden

Uthyrning Ett tioårigt hyresavtal om 13 000 kvadratmeter har tecknats med Raysearch Laboratories i fastigheten Princeton 1, Stockholm. Fastigheten är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. Projektet bedrivs i ett samarbete med Vitartes.


MVB får bygguppdrag i Hagastaden

Bygg/Arkitektur Vitartes har valt MVB som totalentreprenör för en ny fastighet som ska uppföras i Hagastaden, granne med nya S:t Eriks Ögonsjukhus. Projektet, som startar omgående, har ett ordervärde på 316 miljoner kronor, med option på ytterligare 106 miljoner kronor.


CBRE får uthyrningsuppdrag i Hagastaden

Uthyrning Vitartes har tecknat ett uthyrningsavtal med CBRE om att hyra ut
20 000 kvadratmeter i det nya kvarteret Princeton i Hagastaden. Inflyttning beräknas kring årsskiftet 2020/2021.


Miljardsamarbete mellan Veidekke och Vitartes

Bygg/Arkitektur Veidekke Bygg Kommersiellt har slutit avtal med Vitartes om fortsatt samarbete avseende kvarteret Patienten i Hagastaden. Arbetet kommer i huvudsak att utföras av Arcona, ett helägt dotterbolag till Veidekke.


Byggstart i Hagastaden

Bygg/Arkitektur I onsdags togs det första spadtaget i Arcona och Veidekkes byggprojekt Patienten/Princeton i Hagastaden.


Byggstart för Scandinavian Life Science

Bygg/Arkitektur I Hagastaden inleds nu byggnationen av Vitartes projekt Scandinavian Life Science, två fastigheter för vård, forskning, utbildning och näringsliv.


Arcona och Veidekke bygger S:t Eriks ögonsjukhus

Bygg/Arkitektur Arcona tillsammans med Veidekke har fått i uppdrag av Vitartes att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden i Stockholm. Den totala volymen i affären bedöms uppgå till cirka 1 miljard kronor.


Hemsös och Sveanors dotterbolag tilldelas hyreskontrakt

Bygg/Arkitektur Stockholms Läns Landsting har fattat beslut om att tilldela Hemsös och Sveanors dotterbolag Vitartes ett hyreskontrakt avseende nya S:t Eriks Ögonsjukhus.


Vitartes köper mark i Hagastaden

Transaktioner Hemsös och Sveanors gemensamt ägda projektutvecklingsbolag Vitartes förvärvar ytterligare mark i den framväxande Hagastaden vid gränsen mellan Stockholm och Solna. Köpeskillingen uppgår till 202 miljoner kronor.


Olof Johansson blir ny vd för Sveanor

Karriär Sveanors life science-fastigheter har placerats i Vitartes, som bolaget äger tillsammans med Hemsö.
Sveanors framtida verksamhet riktas nu in mot projektutveckling inom kontor.
Sveanors förre vd Steinar Stokke är nu vd för Vitartes och Olof Johansson tar över vd-tjänsten på Sveanor.


Hemsö och Sveanor bildar nytt projektutvecklingsbolag

Bolag Hemsö Fastighets AB och Sveanor Fastigheter AB bildar ett gemensamägt projektutvecklingsbolag. Bolagets namn blir Vitartes AB.