Image
Sorin Valdman.

Vendus kompletteringsköper för 180 miljoner kronor

Transaktioner Vendus genomför kompletterande förvärv om cirka 180 miljoner kronor i fyra separata off-market transaktioner.


Etablerar bolag med livsmedelsfastighetsportfölj om två miljarder

Bolag Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter värt cirka två miljarder kronor.