Image

Active Fastighet och Frentab säljer till Green Storage

Transaktioner Active Fastighet och Frentab äger tillsammans via JV en fastighet om cirka 15 000 kvadratmeter på Ekobacken, Värmdö. Green Storage förvärvar via avstyckning mark för etablering av cirka 7 000 kvadratmeter storage.


Klövern köper för 1,2 miljarder

Transaktioner Bostadsbolaget Klövern förvärvar närmare 500 hyresbostäder i attraktiva lägen i Solna och på Värmdö utanför Stockholm av fastighetsbolaget Broskeppet. Affären genomförs som en apportemission.


Tio olika köpare lade sammanlagt 80 miljoner kronor för att köpa 21 industritomter inom Älvsby industriområde på Värmdö.

De är köparna i den stora Värmdö-affären

Bygg/Arkitektur Tio olika företag köpte sammanlagt 55 600 kvadratmeter detaljplanelagd mark i Älvsby industriområde av Värmdö kommun tidigare i veckan. Här är köparna och så mycket mark förvärvade de.


Det är stor efterfrågan på industrimark runt Stockholm.

Värmdö kommun säljer 55 600 kvadratmeter industrimark

Transaktioner Värmdö kommun har avyttrat 55 600 kvadratmeter detaljplanelagd mark i Älvsby industriområde i 21 separata transaktioner. Marken är planlagd för näringslivsändamål och får exploateras till cirka 50 procent. Köpeskillingen uppgår till cirka 80 miljoner kronor.


Gustav Lilliehöök, transaktionsansvarig på Arwidsro.

Arwidsro köper handelsfastighet vid Värmdö Centrum

Transaktioner Arwidsro förvärvar fastigheten Ösby 1:229 i Värmdö kommun av Brisak Holding AB till överenskommet fastighetsvärde om 82 miljoner kronor. Fastigheten är en handelsfastighet vid Värmdö Köpcentrum, i vilken varuhuset Brisak huserat sedan 1998.


Hemmesta centrum.

K-Fastigheter och Innovation Properties utvecklar fastigheter i Hemmesta centrum

Bygg/Arkitektur K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.


Hamnpulsen i Gustavsberg.

Vectura köper i Gustavsberg

Transaktioner Vectura förvärvar Hamnpulsen, med ett väletablerat centrum för primärvård, hälsa och service i Gustavsberg i Värmdö kommun. Säljaren är Greenvard och fastigheten tillträds i juni.


Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola

Transaktioner Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.


Turako bygger för Engelska Skolan i Sigtuna och Värmdö.

Turako utvecklar för Engelska Skolan

Uthyrning Turako har tecknat två 20-åriga hyresavtal med Internationella Engelska Skolan. De nya skolorna, med plats för drygt 600 elever vardera i årskurserna F-9, planeras starta i Sigtuna och Värmdö under augusti 2021.


Deshira Flankör.

Så går Värmdö vidare efter Oscars tvärnit

Bostäder För Fastighetssverige berättar Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun, mer om den pressade boutvecklarens återlämnade markanvisning: "Tråkigt att det blev så här".


Oscar Properties får markanvisning i Värmdö

Bolag Oscar Properties har erhållit en markanvisning motsvarande cirka 130 bostäder och ett antal lokaler. Markanvisningen avser fastigheterna Gustavsberg 2:1 och 2:2 och marken utgörs av Kvarnbergets norra sluttning som vänder sig mot Gustavsbergs kyrka och Farstaviken.


Ahlsell öppnar på Värmdö

Bolag Just nu pågår byggnationen av Ahlsells nya butik i Mölnviks handelsområde på Värmdö.


Rikshems Värmdö-affär stoppas

Transaktioner Affären mellan Rikshem och Värmdö kommun, värd 645 miljoner kronor, har stoppats av politikerna i kommunen.


Alecta köper handelsplats av Genesta

Transaktioner Alecta köper den 25 000 kvadratmeter stora handelsplatsen Värmdö marknad utanför Stockholm. Säljare är Genesta genom sin fond GNBRE.


Värmdö Köpcentrum.

Rockspring säljer Värmdö Köpcentrum

Transaktioner Rockspring och Vencom säljer Värmdö Köpcentrum för 421 miljoner kronor.


Arcona bygger City Gross Värmdö

Bygg/Arkitektur Arcona har fått i uppdrag av Genesta att bygga City Gross nya butik i Värmdö Marknad.


Rikshems storaffär i Värmdö hotas

Transaktioner Rikshems planerade 645-miljonersaffär i Värmdö har stött på hinder – orsakerna är turbulensen i Rikshem och att Socialdemokraterna och Kristdemokraterna tvekar.


Rikshem nära förvärv från Värmdö kommun

Transaktioner Värmdö kommun planerar att sälja fastigheter till Rikshem för 645 miljoner kronor.


City Gross hyr 5 500 kvadratmeter av Genesta i Värmdö

Uthyrning Genesta har tecknat hyresavtal med City Gross gällande 5 500 kvadratmeter butiksyta i Värmdö Marknad. I och med detta avtal är handelsplatsens 25 000 kvadratmeter stora butiksyta fullt uthyrd.


Arcona och Veidekke tecknar avtal med Värmdö kommun

Bolag Arcona och Veidekke kommer att i strategisk samverkan med Värmdö kommun utveckla kommunens verksamhetslokaler och anläggningar. Det nytecknade avtalet omfattar kommunens projekt gällande ombyggnad och nybyggnad av exempelvis skolor, förskolor, trygghetsboenden och idrottsanläggningar med en möjlig omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. Avtalet gäller under de kommande sex åren med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.