Image

”Dags att ge lite tillbaka”

Sverige Har byggt upp Wästbygg till en nationell koncern – det vill Ulf Christofferson göra nu. ”Man ska omskola sig minst tre gånger”.


Wästbygg rekryterar ny arbetschef

Bolag Wästbygg har anställt Henrik Hopp som arbetschef i region syd.


Pelle Brandt blir regionchef på Wästbygg

Bolag Pelle Brandt har utsetts till regionchef för Wästbyggs region Mitt.


Jörgen Andersson blir ny koncernchef i Wästbygg

Bolag Jörgen Andersson, tidigare vice koncernchef, tar över som ny koncernchef efter Ulf Christofferson på Wästbygg Gruppen.


Wäst-Bygg bygger skola i Stockholm

Bygg/Arkitektur Wäst-Bygg har fått i uppdrag av Stiftelsen Judaica att uppföra en helt ny skolbyggnad intill judiska skolan på Östermalm i Stockholm. Nybyggnaden är på 5 500 kvadratmeter och ordervärdet är cirka 160 miljoner kronor.


Rutger Arnhult blir delägare i Wäst-Bygg

Bolag Rutger Arnhult-ägda M2 Gruppen går in som delägare i Wäst-Bygg AB, som bland annat äger Logistic Contractor.