Image
Gustaf Edgren - bostadspolitisk expert samt ansvarig för trähus på TMF.

Småhusbyggandet vänder uppåt menar Trä- och Möbelföretagen

Bostäder Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4 500 påbörjade småhus, en ökning på 500 till antalet jämfört med föregående prognos hösten 2023. Prognosen markerar ett trendbrott, där ett par år av nedåtgående siffror nu ser ut att plana ut något. Samtidigt är det fortsatt låga siffror. Möjligtvis en indikation på att räntan har toppat och orderingångarna bottnat.


David Johnsson, vd på TMF.

Sviktande orderingång för bygginredning när bostadsbyggarkrisen sprider sig

Ekonomi/Finansiering Även bygginredningsbranschen har nu nåtts av den sviktande orderingång som framför allt präglat påbörjade bostäder det första halvåret 2023. Detta enligt en statistisk sammanställning av trä- och möbelindustrin i "TMF i siffror 2, 2023", Trä- och Möbelföretagens halvårsrapport. Fastighetssverige tog ett snack med David Johnsson, vd för TMF, som fick berätta varför det ser ut som det gör och hur framtiden verkar.


Götenehus är en av de småhusproducenter som tvingats varsla personal till följd av en minskad efterfrågan.

Markant sänkning av småhusprognosen

Bostäder Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för påbörjade småhus 2023 sätts till 7 500 stycken, vilket är en minskning med 3 000 jämfört för med ett halvår sedan.