Image
Veidekke köper mark i Höganäs.

Veidekke köper mark för bostäder i Höganäs

Transaktioner Höganäs kommun har under de senaste åren arbetat med projektet Tornlyckan som kommer att bli ett nytt bostadsområde i sydöstra Höganäs med cirka 800 bostäder. Inom ramen för utvecklingen av Tornlyckan har Veidekke Bostad förvärvat ett markområde där det kommer att byggas cirka 50 bostadsrätter i två flerfamiljshus.


Veidekke bygger åt Riksbyggen

Bygg/Arkitektur Veidekke bygger på uppdrag av Riksbyggen 67 lägenheter med parkeringsgarage i källaren, nära havet i fiskebyn Råå strax söder om Helsingborg.