Image
Fastigheten Luna 1 i centrala Södertälje som Telge Fastigheter nu köper.

Telge Fastigheter köper av Regio mitt i centrum

Transaktioner I Telge Fastigheters uppdrag ligger att förvalta, utveckla, bygga och även att strategiskt arbeta med köp och försäljningar. I affärsplanen framgår också att bolaget ska bidra till ett attraktivt Södertälje. Telge Fastigheter, som är en viktig aktör i utvecklingen av Södertälje centrum, köper nu fastigheten Luna 1 på Gågatan mitt i centrala Södertälje.


Telge Fastigheter ser över sitt bestånd av svårförvaltade hus med en eller ett fåtal lägenheter i.

Telge säljer k-märkt villa

Bolag Att anlita en mäklare och lägga ut hus till försäljning på Hemnet är kanske inget att höja på ögonbrynen över. Men för Telge Bostäder, allmännyttigt bostadsbolag i Södertälje, är det första gången och att försäljningen gäller en kulturminnesmärkt villa mitt i centrum gör det än mer anmärkningsvärt.


Anders Börjesson.

Han blir tf vd för Telge Fastigheter

Bolag Anders Börjesson går in som tillförordnad vd på Telge Fastigheter efter Liselott Nilsson. Anders Börjesson har arbetat länge i Telgekoncernen och i Telge Fastigheter, senast som strategisk projektledare. Han tillträder den 1 november.


Stadsrum köper Kringlan

Transaktioner Stadsrum Fastigheter förvärvar fastigheten Tellus 5 (Kringlan) i Södertälje av Telge Fastigheter.


NCC bygger grön grundskola i Södertälje

Bygg/Arkitektur NCC bygger en ny miljöanpassad grundskola med tillhörande idrottshall i Viksberg i Södertälje.