Image
Strategisk Arkitektur får i uppdrag att utveckla Skanskas kontor i nya Citygate i Gårda, Göteborg.

Strategisk Arkitektur utformar Skanskas nya kontor i Citygate

Bygg/Arkitektur Strategisk Arkitektur har tillsammans med Skanska tidigare utvecklat en rad framgångsrika projekt, inklusive Skanskas huvudkontor "Entré Lindhagen" i Stockholm.
Strategisk Arkitektur får uppdraget att utveckla Skanskas kontor i Ciygate, Göteborg.


Raysearch expanderar – flyttar till nytt huvudkontor

Bolag Medicinteknikföretaget RaySearch Laboratories har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket skapat behov av större och mer effektiva lokaler. Under tredje kvartalet 2021 kommer RaySearch därför att flytta huvudkontoret från Sveavägen 44 till nya lokaler i Hagastaden i Stockholm, som förväntas bli ett av världens främsta centrum för life science.


Nya Kv Lybeck kopplar samman Södra Värtan med Gärdet.

Capman och Strategisk Arkitektur kopplar samman Södra Värtan med Gärdet

Bygg/Arkitektur På uppdrag av Capman utvecklar Strategisk Arkitektur Kv Lybeck i Södra Värtan. Just nu pågår parallella arbeten för hyresgästanpassning och för att skapa nya byggrätter och en attraktiv plats i en livfull stadsdel i Stockholm.


Hanna Palmgren.

Strategisk Arkitektur rekryterar till ledningsgruppen

Bolag Hanna Palmgren har utsetts som Teamansvarig för Strategisk Arkitekturs team Stadsutveckling & Bostad och blir en del i Strategisk Arkitekturs ledningsgrupp. Hon kommer närmast från Alessandro Ripellino Arkitekter.


Jupiter har landat på Arlanda

Bolag Jupiter, i form av glas och metall, har landat på Arlanda. Forsen står för projekt- och byggledning när SPP Fastigheter förnyar en del av Sweden Solar System – världens största modell av solsystemet.


Strategisk Arkitektur står för arkitekturen när Citycon utvecklar Stenungsund Centrum.

Citycon och Strategisk Arkitektur utvecklar Stenungsund Centrum

Bygg/Arkitektur Citycon planerar att förtäta området kring Stenungstorg med bostäder och service för att skapa stadspuls och tydligare knyta centrum till järnvägen, där det nya resecentrumet för kollektivtrafik ska byggas.


Victoria Park och Strategisk Arkitektur förtätar i Ryd, Linköping.

Victoria Park förtätar i miljonprogram

Bygg/Arkitektur Victoria Park har fått bygglov för två kvarter med 87 nya lägenheter i Ryd, Linköping.


Simhall och kontor i Solna nominerat till Mipim Awards

Bygg/Arkitektur Det planerade kombinerade kontorshuset och simhallen i Arenastaden i Solna har nominerats till Mipim Future Project Awards. Första Parkett, som bidraget kallas, gör genom ett innovativt mix-use-grepp det möjligt för en simhall att förverkligas på en plats som på grund av höga byggkostnader annars endast skulle ha möjliggjort kontorsbyggnation - en nytänkande lösning som bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet. Strategisk Arkitektur och AIX Arkitektur står för arkitekturen.


Johanna Munck af Rosenschöld blir ny vd för Strategisk Arkitektur

Bolag Johanna Munck af Rosenschöld tillträder som ny vd för Strategisk Arkitektur. Hon kommer närmast från rollen som kontorschef och partner på Tengbom och dessförinnan som arkitekt på Strategisk Arkitektur.


Strategisk Arkitektur får nya delägare

Bolag Strategisk Arkitektur siktar mot att bli ett av Stockholms ledande arkitektkontor. Nu blir bolaget partnerägt. Fyra nya delägare tillkommer: Jan Ytterborn, Jonas Ericsson, Jonas Falk och Kristian Lönn, samtliga arkitekter med affärsområdesansvar.


De får bygga i Eskilstuna

Bygg/Arkitektur Två markanvisningstävlingar i Eskilstuna är nu avgjorda.


Fojab rekryterar ny
kontorschef i Stockholm

Karriär Fojab arkitekter rekryterar arkitekt SAR/MSA Jens Larsson som ny kontorschef för Stockholmskontoret. Han kommer närmast från Strategisk Arkitektur och har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och bostadsprojekt.


Arkitektgruppen Kistadal utvecklar ny stadsdel i Kista

Bygg/Arkitektur Arkitektgruppen Kistadal utvecklar en ny stadsdel i Kista åt Skanska och Areim i samarbete med IBM, vars gamla kontorsanläggning byggs om till studentbostäder.


Codesign förstärker med ytterligare arkitekter

Bolag Codesign fortsätter att växa. Senaste tillskotten är Nadine Aschenbach och Jacob Holst.


Visionsstyrd process bakom Sigtuna-ja

Bygg/Arkitektur Bakom Sigtunabornas ja till den helt nya stadsdelen Norra Sigtuna stad ligger en visions- och dialogprocess signerad Strategisk Arkitektur.


Och Lydholm på ny tung post

Karriär Strategisk Arkitekturs förre vd John Lydholm tillträder inom kort en ny tung branschposition.


Hon blir ny vd på Strategisk Arkitektur

Karriär Strategisk Arkitektur har utsett en ny vd. Hon kommer närmast från TAM Hood Consulting.

Och Lydholm på ny tung post

Karriär Strategisk Arkitekturs förre vd John Lydholm tillträder inom kort en ny tung branschposition.


Strategisk Arkitektur
rekryterar från Tengbom

Karriär Strategisk Arkitektur satsar på bostäder och har rekryterat en kundansvarig för affärsområdet. Hon kommer närmast från Tengbom.


Barntrio prisades för stadsplanering i Sigtuna

Event 13-åringarna Hugo och Filippa vann tillsammans med åttaåringen Otto NCC:s tävling i stadsplanering av Norra Sigtuna stad med hjälp av datorspelet Minecraft. Juryn gillade bland annat trions attraktiva utemiljöer och deras hänsyn till Sigtunas historiska värden.


Bonde till BSK Arkitekter

Karriär BSK Arkitekter har rekryterat arkitekten Carl-Michael Bonde, som närmast kommer från Strategisk Arkitektur.