Image

Unikt samarbete i Värtahamnen mellan fastighetsägare och Stockholms Hamnar

Bolag Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.


Gemensam vision för Värtahamnen undertecknad

Bygg/Arkitektur Värtahamnen står inför en förvandling de kommande åren och den nya stadsdelen kommer att delvis stå klar år 2021/2022. Fyra fastighetsägare har nu gått samman med Stockholms Stad och Stockholms Hamnar för att arbeta fram en gemensam vision.


Ny hamn i Stockholm invigd

Bygg/Arkitektur Stockholms Hamnar har byggt en ny pir och passagerarterminal dit Värtahamnens färjeverksamhet har flyttat. Under tisdagen var det invigning.


NCC kan nu starta bygget av Norvik logistik- och företagspark.

NCC byggstartar i Norvik

Bygg/Arkitektur Efter ett positivt besked från Högsta domstolen om hamnen i Norvik kan NCC nu starta bygget av Norvik logistik- och företagspark. Tillsammans med Stockholms Hamnars nya godshamn blir området en ny knutpunkt för svensk handel.


Sellpy flyttar till Frihamnen

Uthyrning Sellpy hyr 2 300 kvadratmeter lagerlokal och 350 kvadratmeter kontor i Magasin 6 i Frihamnen.


Nytt medieföretag till Frihamnen

Uthyrning Budwheels flyttar till en lokal om 2 000 kvadratmeter i medieklustret i Frihamnen i Stockholm.


Klartecken för Norvikudden

Bygg Högsta Domstolen har meddelat att planeringen av godshamnen på Norvikudden i Nynäshamn kan fortsätta. Detta sedan man valt att inte bevilja prövningstillstånd för överklaganden.


Tullhusets modernisering prisas

Event Stora Tullhuset vann Stockholms Byggmästareförenings Rot-pris.


Ytterligare ett medieföretag flyttar till Stockholms Hamnar

Uthyrning Stockholms Hamnar hyr ut 2 300 kvadratmeter till Modern Studio i Frihamnen. Därmed stärks medieklustret och nu sitter närmare 20 procent av Stockholms medieföretag inom TV och film i området mellan SVT och TV4.