Image
Skanska har köpt mark inom utvecklingsprojektet Stockholm New i Hammarby Sjöstad och ska där uppföra ytterligare två kontorsbyggnader.

Skanska köper mark i Hammarby Sjöstad

Bygg/Arkitektur Skanska har förvärvat cirka 6 600 kvadratmeter mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm, av Stockholms Stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 340 miljoner kronor.


Skärholmen Centrum.

Stockholms stad hyr 6 216 kvadratmeter i Skärholmen Centrum

Uthyrning Grosvenor Europe har tecknat ett nioårigt avtal med Stockholms stad om ombyggnad och uthyrning av ytor på totalt 6 216 kvadratmeter i Skärholmen Centrum. Lokalerna ska användas av Skärholmens stadsdelsförvaltning.


Stockholm.

Stockholms stad antar ny byggnadsordning

Stockholm Den 28 september antog den grönblå majoriteten i kommunfullmäktige en ny byggnadsordning för Stockholms stad. Byggnadsordningen är ett kunskapsunderlag som ger gestaltningsstöd för beslutsfattare, utvecklare, arkitekter och intresserad allmänhet när Stockholm växer. Den beskriver hur Stockholm som stad har vuxit fram historiskt, om stadslandskapets förutsättningar och stadsdelarnas karaktärer. Den innehåller också vägledningar som stöd för stadens fortsatta utveckling. Inriktningen är att utveckla staden efter samtida förutsättningar med stöd i kunskap om landskapet och befintlig bebyggelse.


Gasklockan i Stockholm.

Gasklockan bjuds ut på nytt

Stockholm Efter att affären med Oscar Properties gått om inte ska Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden markanvisas på nytt genom ett anbudsförfarande. Detaljplanen möjliggör en byggnad på 90 meter från markplan där Gasklocka 4 tidigare stod. Huset som ska byggas på platsen kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter och lokaler för verksamheter och en förskola i bottenvåningarna. Gasklocka 3, är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.


Liljevalchs konsthall med nya delen till höger.

Forsen projektleder när Stockholms stad bygger ut Liljevalchs konsthall

Bygg/Arkitektur Helgjutna betongkonstruktioner, en trång kulturmiljö och en projekt­organisation som byttes ut efter halva tiden – ombyggnaden av Liljevalchs konsthall är en tuff utmaning för alla parter och ställer höga krav på både teknik, organisation och ekonomi. Forsen svarar för projekt- och projekteringsledning, produktionsledning och installationssamordning på uppdrag av Stockholms stad.


Medborgarhuset.

Nya uthyrningar i Medborgarhuset

Uthyrning Flera nya hyresgäster är klara för inflyttning i Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm.


Sjöstadshöjden.

NCC får markanvisning om 13 000 kvadratmeter kontor i Stockholm

Bygg/Arkitektur Stockholm stad har gett NCC en direktmarkanvisning för utveckling av cirka 13 000 kvadratmeter kontor i ett attraktivt område i Sjöstadshöjden, beläget mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad i Stockholm.


Lidjan: "Kommer att bli intressanta legala diskussioner"

Bolag Efter en skakig höst och vinter riktar Magnolia Bostads vd, Fredrik Lidjan, kritik mot bristande transparensen gällande markpriser.


Ebab projektleder renoveringen av Stockholms stadsbibliotek

Bygg/Arkitektur Stockholms stad gick ut med en förfrågan under sommaren 2016 och nu har Ebab fått uppdraget som planeras vara avslutat 2021.


Samverkan får Stockholm att växa

Bygg/Arkitektur I onsdags tog byggherrarna och Stockholm Stad första spadtaget på andra etappen i Lilla Sköndal. Det är Besqab, NCC och Veidekke som tillsammans utvecklar andra etappen av Lilla Sköndal som när det är färdigbygg kommer bestå av 500 nya bostäder.