Image
Niklas Zuckermans Logistea och Stefan Hanssons Hansson Holding har tecknat ett LOI med en internationell batteritillverkare.

Tecknar LOI för gigantisk batterifabrik: "Ett av de större industriprojekten i Sverige under senare år"

Uthyrning Logistea har, tillsammans med Hansson Holding AB, ingått en villkorad avsiktsförklaring för hyresavtal med en internationell battericellstillverkare om 380 000 kvadratmeter nyproduktion samt tecknat ett exklusivt markreservationsavtal om en miljon kvadratmeter markyta med Svenljunga kommun för den aktuella etableringen.


SBB köper av Hanssongruppen i Ystad.

Hanssongruppen säljer skola till SBB och inleder samarbete kring livsstilsboende

Transaktioner Hanssongruppen Invest AB har sålt fastigheten Ystad Celsius 1 i Västra Sjöstaden till SBB. I samband med att SBB tillträder den nybyggda skolan kommer de även att av Hanssongruppen förvärva aktier i Vibogård AB och därmed bli nya delägare i det bostadsutvecklande bolaget.


Stockholms stad säljer mark till Tyresö kommun

Transaktioner Stockholms stad ska sälja ett fristående markområde beläget i Nacka kommun till Tyresö kommun. Försäljningen ger staden en betydande intäkt för en fastighet som inte längre är strategiskt viktig för staden att äga. Samtidigt möjliggör den för Tyresö kommun att utveckla verksamheter som är viktiga för kommunens tillväxt.


Hanssongruppen köper tre fastigheter i Borås

Transaktioner Hanssongruppen Invest har via dotterbolag köpt tre industrifastigheter i Borås, med en total uthyrningsbar area om 3 600 kvadratmeter.


Hanssongruppen utökar i Viared

Transaktioner Hanssongruppen Invest AB har via dotterbolag förvärvat fastigheten Borås Vindbryggan 6 med adress företagsgatan 22-24. Säljare är JCA Fastigheter. Fastigheten, som är uthyrd till Oxeon och Londré Textiles, innehåller cirka 5 500 kvadratmeter kontor, lager och produktion.


Hanssongruppen säljer till Hemfosa i Borås

Transaktioner Hanssongruppen Invest har sålt fastigheten Vulkanus 15 i Borås till Hemfosa Fastigheter. Fastigheten, som är en samhällsfastighet, är i folkmun känd som ”Erlahuset” och är centralt belägen på Österlånggatan 74.


L2 Fastigheter köper i Borås

Transaktioner L2 Fastigheter har köpt en fullt uthyrd samhällsfastighet, omfattande 6 600 kvadratmeter lokalyta, i Fristad utanför Borås. L2 har också köpt en intilliggande bostadsfastighet med hyresrätter.


Briggen tecknar nytt hyresavtal med Swedbank

Uthyrning Briggen har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Swedbank i fastigheten Gustaf Adolf 13 på Gustaf Adolfs Torg i Malmö.


Hansson Holding köper 10 000 kvadrat i Borås

Transaktioner Holdingaktiebolaget Knut Hansson förvärvar Erlahuset, en kontorsfastighet i centrala Borås av Berggren Group.