Image
Niklas Andersson, vd Sizes.

Så har Sizes rest sig ur rekonstruktionerna

Bolag Vd:n Niklas Andersson berättar för Fastighetssverige om vägen tillbaka efter rekonstruktionerna, de nya ambitiösa produktionsmålen och betydelsen av bolagets senaste rekrytering.


Mikael Anjou.

Mikael Anjou ny vd i Sizes Construction

Bolag Industriella tillverkaren av flerbostadshus Sizes förstärker sin ledning. Mikael Anjou, tidigare vice koncernchef på Einar Mattsson, kliver in i rollen som vd för bolagets entreprenadverksamhet, Sizes Construction. Vidare kommer Mikael att verka som vice vd i koncernens moderbolag Sizes Works AB.


Stefan Wertheimer.

Sizes strukturerar om och tillsätter vd för produktionsanläggningen

Bolag Inför sin produktionsstart har den industriella tillverkaren av flerbostadshus Sizes strukturerat om och utsett Stefan Wertheimer som vd till Sizes Prefab, produktionsbolaget inom bolagsgruppen.


Niklas Andersson och hans Sizes hyr OP Kuverts gamla fabrik i Oskarshamn.

Därför står Sizes rustade för marknadens turbulens

Bolag Sizes vd Niklas Andersson berättar för Fastighetssverige om hur bolaget kommer växa tack vare den nya anläggningen i Oskarshamn – och varför man står väl rustade för en långvarig turbulens på marknaden.


Niklas Andersson och hans Sizes hyr OP Kuverts gamla fabrik i Oskarshamn.

Nyfosa gör stor uthyrning till Sizes i Oskarshamn

Uthyrning Industriella flerbostadshustillverkaren Sizes expanderar med ytterligare en produktionsanläggning i Oskarshamn. Tidigare kuvertfabriken OP Kuvert, ägd av Nyfosa, kommer att husera cirka 1200 kvadratmeter kontor och 14 400 kvadratmeter produktionsyta för Sizes tillverkning av hållbara flerbostadshus.


Jens Erneholt blir ny produktchef för Sizes.

Jens Erneholt blir produktchef för Sizes

Bolag Industriella flerbostadstillverkaren Sizes förstärker sin tekniska avdelning. Jens Erneholt, tidigare teknisk rådgivare för WSP, kliver in i rollen som produktchef på Sizes.


Niklas Andersson.

Sizes tar in nya ägare

Bolag Bland andra Bygg-Fast, Keith Olsson och Per-Olof Andersson går in som nya ägare i Sizes, som genomför en nyemission som tillför bolaget 56 miljoner kronor.


Sizes, med Niklas Andersson som vd, tecknar avtal med Kuststaden, med Magnus Johansson som vd.

Sizes tecknar ett femårigt ramavtal med Kuststaden

Bolag Den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes har tecknat ett ramavtal med projektutvecklaren Kuststaden, ett privat fastighetsbolag verksamt i Sydöstra Sverige och Gotland. Avtalet som sträcker sig över fem år gör Sizes till långsiktig samarbetspartner till Kuststaden och innefattar totalt 1 600 lägenheter.


Sizes fördubblar produktionskapaciteten

Bygg/Arkitektur Den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes investerar i produktionskapacitet, automation och förstärker organisationen. Expansionsplanerna och investeringen ska ses med bakgrund av att Sizes nyligen tecknade ett tioårigt avtal med Rikshem för tillverkning av hyreslägenheter. Det aktuella avtalet tillsammans med en generellt ökande efterfrågan innebär att Sizes fördubblar sin kapacitet vid produktions- anläggningen i Oskarshamn under 2020.


Rikshems delårsrapport visar att värdet på bolagets fastighetsportfölj nu överstiger 50 miljarder kronor.

Rikshems portfölj värd över 50 miljarder – så lyckades de

Bolag Rikshems delårsrapport för niomånadersperioden visar på ökade hyresintäkter och ett förbättrat resultat före skatt. Dessutom har värdet på fastighetsportföljen, inklusive bolagets andel av joint ventures, ökat och överstiger nu 50 miljarder kronor. CFO Anders Lilja förklarar för Fastighetssverige hur de lyckats öka värdet – och vilka utmaningar de måste ta sig an för att stärka bolaget ytterligare.


Rikshem vill bygga mer effektivt.

Rikshem tecknar tioårigt avtal för effektiv nyproduktion

Bolag Rikshem har tecknat ett tioårigt avtal med flerfamiljshustillverkaren Sizes.


Niklas Andersson, vd Sizes.

Sizes ökar i storlek – nygammal vd återvänder

Bolag Sizes grundare och delägare Niklas Andersson berättar för Fastighetssverige varför han ersätter Carina Ståhl som vd – och om företagets expansionsfas som ligger långt före tidsplanen.


Sizes bygger för BJC Group i Kolla Parkstad i Kungsbacka.

Sizes får order av BJC i Kungsbacka

Bygg/Arkitektur Trähustillverkaren Sizes har tillsammans med mark- och fastighetsutvecklaren BJC Group tecknat ett entreprenadavtal för uppförandet av 108 hyreslägenheter i Kungsbacka.


Sizes Works bygger åt Bergsundet.

Sizes Works tillverkar 152 hyreslägenheter åt Bergsundet i Nyköping

Bygg/Arkitektur Trähustillverkaren Sizes Works och Bergsundet har tecknat entreprenadavtal för uppförandet av 152 hyreslägenheter i Nyköping. Husen uppförs med massivträstomme och tillverkas enligt Sizes industriella koncept, som bland annat innebär lägre kostnader och snabbare leveranstider än traditionellt byggande.


Terje Björsell

Terje Björsell ny vd i We Are Tomorrow

Karriär We Are Tomorrow, moderbolag för projektutvecklaren I Am Home och byggnadsentreprenören och hustillverkaren Sizes Works AB, har utsett Terje Björsell till ny vd.