Image
Svenska Bostäder säljer den gamla brasilianska ambassaden till Tulia.

Svenska Bostäder säljer till Balderbolag

Transaktioner Svenska Bostäder, Stockholms stads bostadsbolag, avyttrar en kontorsfastighet i Lärkstaden som totalt omfattar 700 kvadratmeter till fastighetsbolaget Tulia, ägt av Balder och André Åkerlund.


Svefa rekryterar från Croisette

Bolag Svefa stärker sitt transaktionsteam.


Croisette rekryterar trio

Bolag Croisette anställer Sissel Andersson, Carl Axelsson och Henrik Wiksell.