Image
Sveafastigheter får markanvisning för seniorbostäder och vård- och omsorgsboende i centrala Simrishamn.

Sveafastigheter får markanvisning i centrala Simrishamn

Bygg/Arkitektur Med ett väl genomarbetat koncept för boende för äldre, hållbarhet och god arkitektur i fokus vinner Sveafastigheter markanvisning för 80 seniorbostäder och vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter, i centrala Simrishamn.


Johan Eriksson, vd för Estea.

Estea köper för 415 miljoner

Transaktioner Esteas helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter, har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 415 miljoner kronor. Tillträde kommer att ske i etapper med start i december 2020.


Fredrik Brodin, vd på Offentliga Hus.

Offentliga Hus förvärvar Simrishamns sjukhus

Transaktioner Fastators innehavsbolag Offentliga Hus har ingått avtal med Frisk Drift AB avseende förvärv av fastigheterna Simrishamn Solrosen 9, 19 och 20. Förvärven sker genom bolagsförvärv och tillträdet är beräknat till den 31 augusti 2020.


Gorosch igång – Svenska Bostadsfonden säljer

Transaktioner Svenska Bostadsfonden, med nye vd:n Daniel Gorosch, säljer fastigheter i Simrishamn till Axmil Fastighets AB.


Byggmax öppnar i Simrishamn

Uthyrning Under våren 2019 öppnar Byggmax på Skanshillsgatan 9 i Simrishamn.


De prisades på årets Arkitektgala

Event Utöver Kasper Salin-priset var det en rad tunga utmärkelser som delades ut under Arkitekturgalan. Här är de som prisades med Bostadspriset, Planpriset, Guldstolen, Villapriset och Sienapriset.


SIG Invest köper två samhällsfastigheter

Transaktioner SIG Invest förvärvar ett bestånd av samhällsfastigheter för 26 miljoner kronor. Fastigheterna som är belägna i Simrishamn och Hässleholm inrymmer verksamheter inom vård och omsorgsboende.


Redito i forward funding-affär

Transaktioner Redito har köpt en obebyggd fastighet i Simrishamn där en Coop Extra skall uppföras under 2015. Det är Wästbygg som är säljare och som också ska uppföra byggnaden.


Näckströms bygger i Simrishamn

Bygg/Arkitektur Investor-ägda Näckströms uppför nästan 100 trygghetslägenheter i Simrishamn. Aleris kommer att vara hyresgäst och Peab har fått bygguppdraget, värt 115-130 miljoner kronor.


Midroc bygger ny stadsdel i Simrishamn

Bygg/Arkitektur Midroc har tecknat avtal med Nya Joneberg Holding AB för projektering, tid-, samt kostnadsberäkning med den gemensamma intentionen att bygga cirka 130 lägenheter i Simrishamn.


Investorägda Näckström i Simrishamnssatsning

Bygg Simrishamns Bostäder och Näckström Fastigheter siktar på att bygga drygt 120 bostäder i en helt ny stadsdel i Simrishamn. Första spadtaget planeras till våren 2013.


Simrishamnsbostäder
säljer för att bygga nytt

Transaktioner Simrishamns Bostäder har sålt tre bostadsfastigheter belägna i Skillinge i Simrishamns kommun.


36-miljonersaffär i Skillinge

Transaktioner Kommunala Simrishamnsbostäder säljer 40 lägenheter i Skillinge till Qusthus för 36 miljoner kronor.


Salana köper bolag i sydöstra Skåne

Transaktioner Salana Group köper ett fastighetsbolag i sydöstra Skåne. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 93 miljoner kronor.