Image
Karin Witalis ansvarar för SEPREF:s konsensusprognos. Den har genomförts 63 gånger – under omkring 15 års tid – vilket ger unika möjligheter till historiska jämförelser.

Stigande primehyror och stabilisering – ny prognos för andra kvartalet

Ekonomi/Finansiering Seprefs konsensusprognos för andra kvartalet 2024 avseende utvecklingen av hyror och avkastningskrav för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö visar att trenden med stigande hyror i prime-segmentet är fortsatt stark.


Bankerna har möjlighet att ta emot de stora obligationsförfallen enligt Moody's.

"I bästa fall ser vi inga tvångsförsäljningar"

Ekonomi/Finansiering Under Seprefs seminarium om Finansieringen av fastigheter talade Maria Gillholm, senior credit officer på Moody's, om deras syn på den svenska marknaden och vilka utmaningar den står inför. Så länge bankerna behåller aptiten finns inget att oroa sig för menar hon.


Experterna överens: Obligationsmarknaden börjar öppna sig

Ekonomi/Finansiering Danske Bank-doun Louis Landeman, Senior Credit Analyst, och Marcus Gustavsson, Credit Researcher, medverkade på Sepref:s seminarium Finansiering av fastigheter. Där delade de sin syn på obligationsmarknaden, där det går att skönja vissa förändringar.


Karin Witalis, Head of Research Sweden på Colliers och ansvarig för Sepref:s konsensusprognos.

Sepref anar positivt trendbrott i kontorshyresmarknaden

Uthyrning Kontorshyresmarknaden präglas av den svaga konjunkturen. Samtidigt tycks den pessimistiska trend som synts de senaste fyra kvartalen vara på väg att klinga av. Det visar den senaste konsensusprognosen som Sepref, Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna, presenterar för det andra kvartalet 2023.


Karin Witalis, Head of Research Sweden på Colliers och ansvarig för Sepref:s konsensusprognos.

Sepref: Nära till en vändpunkt för kontorshyrorna

Uthyrning Fler i branschen tror på sjunkande kontorshyror inom primesegmentet på ett års sikt. Det gäller framför allt i Stockholm, där andelen nästan fördubblades i den senaste mätningen jämfört med fjärde kvartalet 2022.


Karin Witalis, analyschef på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos.

Seprefs prognos: Fortsatta förväntningar om stigande avkastningskrav

Bolag En stor majoritet av bedömare inom fastighetsbranschen är överens – direktavkastningskraven för prime office under det kommande året kommer att stiga. Siffran för Göteborg är hela 89 procent, medan den landar på omkring 80 procent i Stockholm och Malmö. En majoritet tror också på sjunkande eller oförändrade hyror under perioden. Det visar den senaste konsensusprognosen från Sepref som gäller det fjärde kvartalet 2022.


Karin Witalis, analyschef på Colliers och ansvarig för SEPREF:s konsensusprognos.

SEPREF: Fyra av fem spår höjda krav på direktavkastning

Sverige Fyra av fem branschbedömare tror på stigande direktavkastningskrav för prime office under det kommande året. Det är den högsta noteringen av alla mätningar som gjorts sedan 2011, visar den senaste konsensusprognosen från SEPREF och som gäller det tredje kvartalet 2022.


Ny prognos från Sepref: Fler tror på högre kontorshyror

Bolag Kontorshyrorna kommer att stiga eller ligga oförändrade under det kommande året i Stockholm och Malmö. Det är alla tillfrågade branschbedömare överens om i Sepref:s senaste konsensusprognos för andra kvartalet 2022.


Karin Witalis, analyschef på Colliers och medlem i Sepref:s styrgrupp.

Stark transaktionsmarknad för kontor väntar under 2022

Bolag Allt fler branschbedömare tror att kontorssegmentet kommer att få ett uppsving under 2022, och den senaste i raden av bedömare att stämma in i den här uppfattningen är Colliers och Swedish Property Research Forum (Sepref). För Fastighetssverige berättar Karin Witalis, analyschef på Colliers och medlem i Sepref:s styrgrupp, mer om hur segmentets utveckling kan komma att se ut under året och vilka utmaningar som finns på vägen.


Karin Witalis.

Sepref: Fler tror på stigande kontorshyror

Sverige Allt fler branschbedömare tror på höjda kontorshyror i landets storstäder under det kommande året.
Avkastningskraven bedöms sjunka på kort sikt i Stockholm, Göteborg och Malmö, medan den långsiktiga yieldtrenden är mer svårtolkad.
Det visar Seprefs konsensusprognos för första kvartalet 2022.


Enligt Seprefs konsensusprognos ligger primehyrorna för kontor i Stockholm på 7 825 kronor per kvadratmeter och år.

Något lägre hyror men även lägre yielder i Stockholm

Sverige Sepref: Så har hyres- och yieldförväntningarna på kontorsmarknaderna i storstäderna utvecklats senaste kvartalet.


Göteborg.

Nya CBD-kartor klara

Sverige SEPREF presenterar nya CBD-dragningar för Stockholm, Göteborg och Malmö.


Karin Witalis menar att marknadssynen är mindre negativ i dag än för ett kvartal sedan.

Så mycket har kontorshyrorna fallit – utsikterna "något mindre negativa" i dag

Sverige Kontorshyrorna har fallit och ser ut att fortsatta falla på kort sikt. Samtidigt är branschaktörerna mer positiva om framtiden än i våras. Läs om de aktuella hyres- och yieldnivåerna här.


Sepref: Positivt kortsiktigt, mer dämpat nästa år

Sverige Utsikterna för kontorsmarknaden fortsätter att förbättras under fjärde kvartalet enligt senaste konsensusprognosen från Sepref – the Swedish Property Research Forum.


Sepref: Dämpade prognoser

Sverige Seprefs konsensusprognos visar att framtidsförväntningarna har dämpats på de tre storstädernas fastighetsmarknader.
Mest positiva när det gäller hyrestillväxten är man i Stockholm, medan man i Malmö har sänkt förväntningarna.


Goda utsikter i
Stockholm och Malmö

Sverige Enligt analysorganisationen Seprefs prognos är utsikterna bäst för kontorsmarknaderna i Stockholm och Malmö. I Göteborg är läget stabilt.