Image
Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö höjer kreditfaciliteter till 13,5 miljarder kronor

Bolag Hemsö har ökat sina kreditfaciliteter med 2 miljarder kronor, varav 1 miljard kronor från Handelsbanken och 1 miljard kronor ökning av teckningsåtagandet med Tredje AP-fonden.


Rutger Källén.

S&P placerar Hemsö på kreditbevakning negativ

Ekonomi/Finansiering Den 1 juni uppdaterade Standard & Poor’s (S&P) sina kriterier för "Public & Social Housing Providers". S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Hemsös kreditrating sedan 2015. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Hemsö inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.


Hemsö erhåller kreditbetyget A från Fitch

Bolag Hemsö har erhållit det långsiktiga kreditbetyget A med stabila utsikter från ratinginstitutet Fitch Ratings. Samtidigt erhölls även det kortsiktiga kreditbetyget F1+.


Kerstin Hessius och Nils Styf.

Hemsös ägare skjuter till ytterligare en miljard

Bolag Hemsös ägare har därför beslutat att tillföra ytterligare en miljard kronor i nytt eget kapital för att öka investeringskapaciteten med bibehållen kapitalstruktur. Kapitalet kommer att tillskjutas under 2020.


Hemsö emitterar sin första europeiska obligation

Ekonomi/Finansiering Hemsö emitterar en obligation om 500 miljoner euro med en tioårig löptid på den europeiska obligationsmarknaden.


Ny CFO på Hemsö

Bolag Rutger Källén har utsetts till ny CFO på Hemsö. Han kommer närmast från tjänsten som finanschef på bolaget och efterträder Hemsös tidigare CFO Eva Bång.