Image

Fastighetsägarnas förre
chefsjurist till Landahl Advokatbyrå

Karriär Fastighetsägarnas förre chefsjurist Rune Thomsson är en av tre nya fastighetsjurister som rekryterats till Landahl Advokatbyrå.


Ny chefsjurist på Fastighetsägarna

Karriär Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Rune Thomsson går i pension. Hans efterträdare är utsedd.


Prytz: Brist i PBL leder
till försämrad transaktionsmarknad

Juridik I en debattartikel i Dagens Samhälle skrev Mannheimer Swartling-advokaten Jesper Prytz i går att brister i den nya plan- och bygglagen leder till svårigheter vid försäljning och uthyrning av nybyggda hus.


Äganderätten stärks vid expropriation

Juridik Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå regler om vinstfördelning vid expropriation. Avsikten är att stärka äganderätten.