Image
Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning
Rasmus Bergström, Batteryloop, Anna Svensson, Soltech och Rikard Silverfur, Fastighetsägarna pratar om elektrifieringens möjligheter för fastighetsaktörer på Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning den 11 november på City Conference Center i Stockholm.

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning: Så här rider du på elektrifieringsvågen

Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning Torsdag den 11 november på City Conference Center (Pelarsalen) i Stockholm är det dags för ett av årets mest angelägna seminarier, Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering/Förvaltning. I en av punkterna kommer en kunnig panel berätta om hur landets fastighetsföretagare kan rida på elektrifieringsvågen.


Fastighetsmarknadsdagen Skåne
Hans Wallström, Thomas Lindborg och Rikard Silverfur diskuterar hållbarhetsfrågor på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 22 augusti.

Fastighetsmarknadsdagen Skåne: Ett bättre klimat

Fastighetsmarknadsdagen Skåne Även om utvecklingen under en längre tid har gått mot allt grönare och mer klimatvänliga fastigheter står branschen fortfarande för en stor del av de totala koldioxidutsläppen. Hur ser trenderna ut när det kommer till energieffektivitet, bättre inomhusklimat och mer hälsosamma arbetsplatser? En kunnig panel diskuterar på Fastighetsmarknadsdagen Skåne den 22 augusti.


Regeringen vill låsa mark till hyresrätter

Juridik Översiktsplaneutredningen föreslår en ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att bostäder på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken.
Fastighetsägarna riktar stark kritik mot förslaget.


Miljöminister Karolina Skog.

Regeringen inrättar råd för hållbara städer – kritik från Fastighetsägarna

Sverige Regeringen tillsätter nu Rådet för hållbara städer som ska driva och samordna arbetet för hållbar stadsutveckling i Sverige. Rådet består av 10 myndigheter och kommer att ledas av Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro. Fastighetsägarna är kritiska och menar att regeringen borde ge plats för näringslivet i rådet.


Regeringen sänker skatten på solel

Sverige Regeringen sänker skatten på solel från 29,2 öre per kilowattimme till 0,5 öre.
- Det är bra att regeringen lyssnat på kritiken från fastighetsbranschen om att solelsskatten är ett kraftfullt hinder för en omställning till en hållbar energiproduktion. Sänkningen av solelsskatten innebär att det återigen blir lönsamt att investera i förnyelsebar elproduktion, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.


Höga fasta elkostnader hindrar energieffektivisering

Energi/miljö Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent. Det framgår av en ny studie av Nils Holgerssongruppen kring lönsamhet vid minskad förbrukning.


Fastighetsägarna: Förslagen pekar i rätt riktning

Sverige Valet av antingen detaljplan eller bygglov som ett steg i planprocessen är viktigt för att underlätta byggandet av fler bostäder. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till plangenomförandeutredningen som nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.


Ny ordförande för Aff

Bolag Charlotte Axelsson är ny ordförande i Aff – forum för förvaltning och service. Hon tar nu över efter Lennart Andersson, Fasticon, som efter många år nu ville lämna över ordförandesysslan.


Fastighetsägarna varnar för byggstopp

Bygg Den nya plan- och bygglagen kräver certifierade kontrollansvariga vid bygg-, rivnings- eller markåtgärder. I dag finns det för få certifierade, och Fastighetsägarna varnar nu för att reglerna kan innebära stora problem med att genomföra byggnationer framöver.


Fastighetsägarna rekryterar fastighetsteknisk expert

Karriär Rikard Silverfur började den 1 september på Fastighetsägarna Sverige. Han kommer att arbeta som näringspolitisk expert med särskild inriktning mot fastighetsteknik.