Image
Realy Bostad köper byggrätter i Goco.

Realy Bostad köper Goco-byggrätter av Trenum

Transaktioner Realy Bostad genomför förvärv i Goco i Mölndal med ambition att byggstarta 181 bostäder redan i höst. Säljer är Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden.


Hannes Malm, COO för Realy Bostad.

Unga svenskar alltmer oroliga för sin boendesituation

Bostäder Det ekonomiska läget gör att nästan hälften av svenskarna upplever oro över sin befintliga boendesituation. Bland unga är siffran hela 74 procent, vilket är en markant ökning från förra året då 60 procent i åldersgruppen kände oro. Hyreshöjningar och elkostnader följt av räntehöjningar är de anledningar som flest anger som orsak till sin oro. Det visar en ny och uppföljande YouGov-undersökning genomförd på uppdrag av bostadsutvecklaren Realy Bostad.


Visionsbild över området kring Opaltorget, med en annan av Nordrs fastigheter, Parkhusen, i blickfånget.

Nordr säljer 76 bostäder i Göteborg till Realy Bostad

Ekonomi/Finansiering Nordr säljer fastigheten Tynnered 8:3 med 76 nyproducerade hyresbostäder till Realy Bostad. Nordr kommer fortsätta driva projektet till färdigställande i maj 2024. Grannprojektet, BRF Parkhusen, utvecklas vidare av Nordr och säljs som bostadsrätter.


Skenande boendekostnader skapar stor oro – mest oroliga är unga

Bostäder Nästan hälften av svenskarna upplever oro över sin befintliga boendesituation på grund av det ekonomiska läget. Unga mellan 18 och 39 år är särskilt oroliga där motsvarande siffra är 60 procent. Ökade elkostnader, räntor och hyror är de anledningar som flest anger som orsak till sin oro. Det visar en ny Yougov-undersökning genomförd på uppdrag av bostadsutvecklaren Realy Bostad.


Hannes Malm, COO för uppstickaren Realy Bostad

Nya uppstickaren: Flera förvärv på gång

Bostäder Realy Bostad är en ny svensk fastighetsutvecklare och hyresvärd som ska bygga hållbara hyresbostäder. Fokuset ligger på att erbjuda bra service och smarta digitala boendelösningar. Hannes Malm är COO för Realy Bostad som utgår från Stockholm, men som kommer verka i halva Sverige, från Stockholm och neråt. Inom kort kommer de första förvärven förhoppningsvis kommuniceras berättar han.