Image
Erik Nyman.

Han blir JLL:s nya analyschef

Bolag JLL fortsätter att satsa på en profilering inom corporate finance och rekryterar Erik Nyman som Head of Research.


David Mindus, vd för Sagax.

David Mindus föreslås som ny ordförande i Nyfosa

Karriär David Mindus föreslås som ny ordförande i Nyfosa.


Johanna Ericsson, Länsförsäkringar, och Lisa Renntun, HSB Malmö.

Samarbetande HSB och Länsförsäkringar vill locka till fastighetsaffär

Ekonomi/Finansiering HSB Malmö och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har inlett ett samarbete som innebär att medlemmar i HSB Malmö får förmånliga erbjudanden när de köper eller säljer en bostad via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Fastighetssverige har pratat med de båda bolagen om deras gemensamma satsning.


Johan Ericsson.

Johan Ericsson omböjer omval som styrelseordförande för Nyfosa

Bolag Johan Ericsson avböjer omval som styrelseordförande i Nyfosa AB. Ericsson kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman den 23 april 2024.


Atrium Ljungberg förlänger avtal på Lindholmen.

Atrium Ljungberg förlänger med Ericsson på Lindholmen

Uthyrning Atrium Ljungberg har förlängt hyresavtalet med Ericsson i Göteborg. Avtalet omfattar drygt 37 000 kvadratmeter på Lindholmen. Tillsammans ska bolagen utöka sitt arbete med hållbarhets- och energibesparingsfrågor.


Alex Andersson.

Nordika rekryterar investeringsanalytiker

Bolag Nordika har rekryterat Alex Andersson som investeringsanalytiker i investeringsteamet.


Emil Ericsson är förbundsjurist för Mäklarsamfundet

Juristen: "Mäklarna behöver bli bättre i att upptäcka försök till penningtvätt"

Ekonomi/Finansiering Antalet rapporterade försök till penningtvätt genom fastighetsaffärer ökar menar förbundsjuristen på Mäklarsamfundet. Det behövs mer utbildning och att man jobbar mer aktivt med frågorna inom mäklarkåren, det säger Emil Ericsson som är expert på penningtvätt. Här kommer han med fyra konkreta tips på hur man kan undvika att fastigheten säljs i kriminella syften.


Jonas Ericsson, affärsområdesansvarig och kundansvarig arkitekt för handel på Strategisk Arkitektur.

Handelns förändring: "Nu handlar det mer om överlevnad"

Handel Strategisk Arkitektur ville veta mer om hur viktig den gestaltade miljön är för upplevelsen av köpcentrum och handelsplatser, och tog därför rygg på en undersökning som involverar cirka 500 köpcentrum runtom i landet. Några av slutsatserna förvånade Jonas Ericsson som är kundansvarig arkitekt för handel på Strategisk Arkitektur. För Fastighetssverige berättar han mer om fynden, hur fastighetsägare ska tänka kring upplevelsen och butikerna samt vilka aktörer som kommer klara sig bäst i den pågående lågkonjunkturen.


Green Group köper garagefastighet i Nacka.

Green Group köper i Nacka

Transaktioner Fastighetsbolaget Green Group förvärvar, genom dotterkoncernen Green Park, ytterligare en garagefastighet.


Max Keysberg.

JLL utser Maximilian Keysberg till ny chef för Project & Development Services

Bolag JLL utser Max Keysberg som ny chef för Project & Development Services (P&DS) och förstärker samtidigt teamet med två nya medarbetare.


Jesper Ericsson, vd för Green Park.

Green Park köper på Liljeholmskajen

Transaktioner Garagefastighetsbolaget Green Park förvärvar ytterligare en fastighet på Liljeholmskajen av JM.Därmed stärker bolaget sina positioner och närvaro i området.


Åke Sundvall stärker upp organisationen.

Åke Sundvall rekryterar trio

Karriär Åke Sundvall stärker upp organisationen med tre nya projektchefer.


Johan Ericsson.

Branschprofilen om Logisteas tvärvändning: "Väldigt attraktiv för våra aktieägare"

Bolag För Fastighetssverige berättar Johan Ericsson mer om bakgrunden till att Logistea skiftar fokus från fastighet till tech: "Vad som bara var några ören blir nu till kronor"


Mikael Åslund

JM bildar nytt JV-bolag för hyresrättsbostäder

Bolag JM skapar och ansvarar för en struktur för färdigutvecklade hyresrättsfastigheter där JM har ett åtagande att säkerställa långsiktig förvaltning. JM har ingått avtal med Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) om ett gemensamt ägt bolag inför långsiktigt ägande av hyresrättsfastigheter som i första hand är upplåtna på tomträtt.


Fredrik Alvarsson.

Fredrik Alvarsson blir ny vd för SHH

Bolag Styrelsen i SHH Bostad AB har utsett Fredrik Alvarsson till ny vd för SHH Bostad från och med den 1 januari 2021. Förändringen sker mot bakgrund av att SHH:s grundare och vd Misha Moeremans d’Emaus meddelat styrelsen att han önskat lämna vd-uppdraget som han innehavt sedan bolaget bildades 2010. Misha Moeremans d’Emaus kommer att kvarstå som rådgivare, styrelseledamot och huvudägare i bolaget.


Magnolia säljer i Kalmar.

Magnolia säljer till Arctic-bolag för 369 miljoner kronor

Transaktioner Magnolia Bostad har under andra kvartalet tecknat avtal om försäljning av fastigheten Kalmar Björnbäret 1 i Snurrom, Kalmar kommun, omfattande 232 hyresrätter om cirka 11 000 kvadratmeter uthyrningsbar area.


Tamarinden.

Magnolia Bostad vinner markanvisningstävling i Örebro

Bygg/Arkitektur Markanvisningen avser del av fastigheten Almby 11:148, Örebro kommun, och omfattar cirka 10 000 kvadratmeter BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 180 hyresrätter.


Johan Ericsson blir ny vd för Solnaberg.

Johan Ericsson blir vd för Solnaberg

Karriär Johan Ericsson, som i dag bland annat är ordförande i Nyfosa och vd för Logistea, blir vd för Solnaberg Property.


Magnolia köper och säljer i Karlstad.

Därför dras Magnolia till Värmlandsmetropolen

Bolag Den senaste veckan har Magnolia Bostad både förvärvat mark och sålt bostäder för miljardbelopp i Karlstad. En stad man gärna vill satsa mer i framöver. Magnus Ericsson, Regionchef Mitt på Magnolia, berättar mer.


Karlstad.

Magnolia köper mark i Karlstad av Coop Värmland

Transaktioner Under det senaste året har Löfberg Fastigheter, Magnolia Bostad och Riksbyggen köpt mark av Coop Värmland på Tullholmen i Karlstad. Nu står det klart att Magnolia Bostad förvärvar ytterligare mark som möjliggör byggnation av bostäder motsvarande 28 000 kvadratmeter.