Image

RE/Max Lokaler i Stockholm blir Nextor

Bolag RE/Max Lokaler i Stockholm lämnar Re/Max och byter namn till Nextor. Det är fortfarande samma personer som står bakom bolaget.