Image
Intea tillträder rättspyk-projekt i Uppsala.

Intea tar över projekt för rättspsykiatrisk klinik i Uppsala

Bolag Intea Fastigheter tillträder fastigheten Jälla 2:25 i Uppsala som har förvärvats från Stams Fastigheter AB och Pronordic AB. På fastigheten pågår uppförandet av specialanpassade verksamhetslokaler för rättspsykiatrin åt Region Uppsala.


Fikonet 2.

Vectura köper i Eskilstuna – utökar satsning för vård- och omsorg

Transaktioner Vectura utökar närvaron i Eskilstuna kommun med ett förvärv av fastigheten Fikonet 2, en byggklar byggrätt för ett vård- och omsorgsboende med 80-100 platser. Säljare är Pronordic som har utvecklat detaljplanen och förberett fastigheten för byggstart.


Pronordic säljer ett nyproducerat vård- och omsorgsboende till Northern Horizon-fonden Nordiska Vårdhem.

Pronordic säljer nytt vård- och omsorgsboende till Nordiska Vårdhem

Transaktioner Northern Horizons vårdfastighetsfond Nordiska Vårdhem AB har köpt en nybyggd fastighet i kvarteret Mumman i centrala Gävle av Pronordic AB.


Intea köper projekt i Gävle

Bygg/Arkitektur Intea och Pronordic Innovation AB har ingått avtal om förvärv och samarbete för den fortsatta utvecklingen av mark söder om stationsområdet i Gävle.