Image

Strawberry Living köper Personalbostäder i Göteborg

Transaktioner Wistrand har varit legal rådgivare till Strawberry Living vid förvärvet av Personalbostäder i Göteborg och Apartment Sweden.


Olaglig upphandling av Halmstad Arena

JURIDIK Bygget av Halmstad Arena skulle ha upphandlats i konkurrens enligt upphandlingsreglerna. Kommunen gjorde en otillåten direktupphandling när kontraktet skrevs med byggföretaget. Det har Konkurrensverket konstaterat i ett beslut.


Kommunalt bostadsbolags vd får sparken

KARRIäR Vd:n för ett norrländskt kommunalt bostadsbolag får sparken.


Skanska ska rekrytera 500 personer

PERSONAL Politikerna i Stockholms läns landsting har nu nått en överenskommelse om hur bygget av det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna ska genomföras. Projektet går därför in i en ny fas där Skanska förbereder byggstarten som ska ske i sommar. Inom kort börjar rekryteringen av cirka 500 nya medarbetare som ska arbeta med sjukhuset.


Här är vinnaren av Fastigopriset

TäVLING Fastigopriset 2010 går till ett bolag som jobbar hårt med mångfald och likabehandling.


Hon leder NAI Svefas nya affärsområde

BOLAG NAI Svefa etablerar ett nytt affärsområde - Interim Management. Chef för det nya affärsområdet blir bolagets HR- och marknadschef.


Skanska ska massanställa

PERSONAL Skanska planerar att nyanställa 2 000 medarbetare i Sverige. Man behöver dessutom ytterligare 2 000 personer i underentreprenörsledet. Anledningen är den kraftigt förbättrade orderingången den senaste tiden.


Dödsolyckorna i byggbranschen minskar kraftigt

BYGG Dödsolyckorna i byggbranschen minskade under 2009 med hälften jämfört med året innan. Detta enligt färsk statistik från Sveriges Byggindustrier (BI).


Helt team lämnar Catella

KARRIÄR För ett och ett halvt år sedan rekryterade Catella Corporate Finance ett team från Carnegie. Nu lämnar samtliga bolaget.


NAI Svefa planerar kraftig expansion

BOLAG Nu går NAI Svefa in i fas två i sin förändringsprocess. Det innebär bland annat att man ska utöka antalet anställda med uppemot 50 personer.
– Vi upplever medgång och kommer att förmodligen att göra ett av våra bästa år hittills, säger Lennart Weiss, vd på NAI Svefa till Fastighetssverige.


3000 behöver anställas på tre år

PERSONAL Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har genomfört en undersökning om rekryteringsbehovet de närmaste åren. Undersökningen säger att 3 000 personer, varav 2 000 tekniker och ingenjörer, behöver anställas fram till år 2011.


Sura kollegor väcker mest irritation

RAPPORTER Att jobba på ett kontor tillsammans med andra människor är inte alltid enkelt. Vad som irriterar medarbetarna mest är kollegor med negativ inställning till sitt jobb. Men det finns också stora skillnader mellan könen. Det visar Kontorsbarometern, en färsk undersökning genomförd på uppdrag av fastighetsbolaget Vasakronan.


Största skammen på kontoret: utskrifter

KONTOR De allra flesta gör saker på kontoret som de skäms för ur miljösynpunkt. Mest skamligt är det att skriva ut papper i onödan. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.


Stort rekryteringsbehov av lantmätare

PERSONAL Trots rådande lågkonjunktur är behovet av att rekrytera personal till Lantmäteriet stort i dag och under en kommande tioårsperiod. Framför allt behövs lantmätare.


Kungsleden-bolag varslar

BOLAG Ett bolag inom Kungsleden-koncernen varslar 25 anställda. Varslet beror på minskad orderingång.


Vd-skifte i JM Byggholt

KARRIÄR Thor Olaf Askjer har valt att lämna sin tjänst som vd i JM Byggholt AS. Han efterträds under en övergångsperiod av Magnus Berg, affärsutvecklare på JM. Thor Olaf Askjer lämnar samtidigt koncernledningen i JM AB men stannar kvar som vice vd i JM Byggholt tills vidare. Ändringen gäller från och med 1 maj.


Ny rekryteringsansvarig på Fasticon Kompetens

KARRIÄR Fasticon Kompetens har rekryterat en ny rekryteringsansvarig för västra Sverige. Hon kommer närmast från tjänsten som fastighetschef i Jönköpings kommun.


NCC säger upp 200

PERSONAL NCC Construction i Norge gör sig av med 200 personer, på grund av den starkt minskade efterfrågan på byggmarknaden.


Ny aktör inom kompetens och rekrytering

BOLAG Nu har en ny aktör inom kompetens och rekrytering sett dagens ljus. Det är Fastighetskompetens, en ny gren av Fastighetsakademin.


Frysta löner för byggbossar

EKONOMI Vd:arna i de två största byggbolagen i Sverige får inga löneökningar i år. Störst minskning får NCC:s vd Olle Ehrlén vars lön faller med 22 procent.