Image

Resinova köper för 525 miljoner av John Mattson

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.


John Mattsons vd Per Nilsson (höger) berättar varför Mattias Lundström lämnar positionen som bolagets CFO.

Därför fick Lundström lämna John Mattson – vd:n berättar

Bolag Mattias Lundström varade bara drygt nio månader i rollen som CFO på John Mattson. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson varför finanschefen lämnar bolaget.


Mattias Lundström.

John Mattsons CFO lämnar bolaget – efter bara nio månader

Bolag Mattias Lundström, CFO på John Mattson Fastighetsföretagen och medlem i bolagets koncernledning, lämnar på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.


Per Nilsson.

Ingen utdelning hos John Mattson

Bolag John Mattson ökade förvaltningsresultatet och men minskade resultat efter skatt under 2022. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

Vd:n om omorganisationen: "John Mattson måste skapa värden i närtid"

Bolag Omorganisationen är i full gång inom John Mattson. Under tredje kvartalet meddelade bolaget att en konsolidering skulle ske och under måndagen kom ett av de tydligaste tecknen på förändringen när bolagsledningen stöptes om. Fastighetssverige pratade med Per Nilsson, vd för John Mattson, för att få veta mer om vad omorganisationen kommer betyda för bolaget.


Per Nilsson.

John Mattson säljer fastigheter på Lidingö

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 262 miljoner kronor. Köpare är Jan Fredegård, ägare av Fastighets AB Senator.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under Q3

Bolag John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har även sjösatt ett besparingsprogram.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson omorganiserar – minskar personalstyrkan med 20 procent

Bolag John Mattson uppger att en facklig förhandling har inletts om en omorganisation där antalet medarbetare reduceras med cirka 20 procent.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.


Per Nilsson.

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag Under andra kvartalet ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 85 procent, jämfört med andra kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 63 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 29 procent.


Per Nilsson.

... Och antar nya långsiktiga hållbarhetsmål

Bolag John Mattson har antagit nya långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål. De nya målen ska styra bolagets verksamhet mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen "Goda livsmiljöer över generationer".


John Mattson säljer Älgen 24.

John Mattson säljer för 800 miljoner på Östermalm ...

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Wonna I de Jong med familj.


Per Nilsson.

Fortsatt stark tillväxt för John Mattson

Bolag John Mattson ökar förvaltningsresultatet ordentligt och värdeförändringar lyfter totalresultatet.


Per Nilsson.

John Mattson: Substansvärdet upp 36 procent under året

Bolag Under 2021 ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 14 procent, justerat för årets engångskostnader. Substansvärdet per aktie ökade med 36 procent.


Benny Andersson och Per Nilsson.

Svenska Handelsfastigheter förstärker organisationen

Bolag Förstärker organisationen ytterligare med ny affärsutvecklings- och regionchef.


Per Nilsson.

Så ska Per Nilsson öka tillväxten i John Mattson

Bolag Efter 15 år som vd för John Mattson har Siv Malmgren tackat för sig och måndagen den 10 januari tillträdde Per Nilsson i ledarrollen. Den före detta Klövern-profilen kommer nu arbeta hårt med att få till integrationen med de två miljardförvärven HEFAB och EFIB som gjordes 2021, och för Fastighetssverige berättar han att de blir färre transaktioner och mer förvaltning framöver.


Johan Ljungberg och Per Nilsson.

"En fantastisk person med relevant erfarenhet och härlig energi"

Bolag John Mattson gör ett skifte på vd-positionen. När Siv Malmgren lämnar för att gå i pension kliver Per Nilsson in och tar över. Styrelseordförande Johan Ljungberg ger sin bild av den nye vd:n, hur bolaget ska fortsätta framåt och om marknadsläget.


Per Nilsson.

Ny vd för John Mattson klar

Karriär Per Nilsson har av styrelsen utsetts som ny vd för John Mattson. Han efterträder Siv Malmgren som går i pension. Per Nilsson har en bred fastighetskompetens med flera års erfarenhet av utveckling och förvaltning och kommer närmast från Klövern AB, Stockholm.


CBRE rekryterar från Niras

Karriär CBRE stärker inom Global Corporate Services med en rekrytering med erfarenhet från bland andra Newsec och Niras.


Fasticonkonsult startar eget

Karriär Per Nilsson, senior konsult och tidigare regionchef för Fasticon Öresund, startar egen konsultverksamhet i firman Rederic Property Management.