Image

Nollresultat för Tribona

Bolag Som första fastighetsbolag på börsen släpper Tribona nu sin Q3-rapport. Bolaget redovisar i stort sett inga värdeförändringar på fastigheter och Q3-resultatet per aktie ligger på 0,0 kronor (-1,70).


Sänkt vakansgrad för Tribona

Bolag Efter ett lyckat uthyrningsarbete har Tribona höjt sin uthyrningsgrad till 89,9 procent, från 84 procent vid årsskiftet.


JM köper i Linköping

Transaktioner JM köper den fastigheten med den tidigare brandstationen i centrala Linköping. Affären uppgår till cirka 77 miljoner kronor inklusive latent skatt. JM planerar att utveckla ett nytt bostadskvarter om cirka 200 bostäder.


Tribona hyr ut i Umeå

Uthyrning Tribona hyr ut 1 325 kvadratmeter i fastigheten Mätaren 6 i Umeå.


Tribona refinansierar i förtid

Ekonomi/Finansiering Tribona refinansierar cirka 85 procent av bolagets banklån i förtid.


Minusresultat för Tribona

Bolag Tribona redovisar ett resultat per aktie på -3,2 kronor för Q4. Detta efter värdeminskningar på både fastigheter och derivat.


Tribona utökar stort i Växjö

Uthyrning Tribona utökar sitt nuvarande hyreskontrakt om 36 786 kvadratmeter till 57 585 kvadratmeter med den befintliga hyresgästen Alwex. Därmed är merparten av fastigheten i Växjö uthyrd.


Tribona fyller upp i Köpenhamn

Uthyrning Tribona hyr ut 28 500 kvadratmeter i fastigheten Kornmarksvej 1 i Köpenhamn.


Tribona köper för 120 miljoner

Transaktioner Tribona köper tre logistikfastigheter i Malmö av Skånska Industrifastigheter för 120 miljoner kronor.


Tribona köper i Trelleborg

Transaktioner Tribona köper en logistikfastighet i Trelleborg. Köpeskillingen uppgår till cirka 60 miljoner kronor.


Tribona förlänger 137 000 kvadratmeter med Ica

Uthyrning Tribona förlänger kontrakten med Ica i Västerås och Borlänge. Sammanlagt handlar det om 137 484 kvadratmeter och hyresvärdet är 104 miljoner kronor på årsbasis.


Tribona hyr ut 5 100 kvadratmeter i Umeå

Uthyrning Tribona har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med XL Bygg Stenvalls AB, omfattande 5 100 kvadratmeter i fastigheten Mätaren 6 i Umeå.


Tribona genomför nyemission

Ekonomi/Finansiering Tribona genomför en nyemission om cirka 292 miljoner kronor.


Lägre resultat för Tribona

Bolag Tribonas driftnetto uppgick under Q4 till 85,7 miljoner kronor (109,6) och för helåret 2013 till 409,7 miljoner kronor.
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 kronor.


Börs-vd och professor diskuterar logistik på Fastighetsmarknadsdagen

Event Under Fastighetsmarknadsdagen kommer en panel med bland annat en börs-vd och en professor diskutera läget för logistikfastigheter i regionen.


JM tecknar avsiktsförklaring med Uppsala

Bygg/Arkitektur JM har tecknat en avsiktsförklaring med Uppsala kommun som innebär att JM ska förvärva mark av kommunen och producera cirka 100 hyresrätter per år under fem år i Uppsala.


Tribona köper två terminalfastigheter

Transaktioner Tribona har, via bolagsaffärer, köpt och tillträtt två terminalfastigheter i Värnamo och Växjö med ett sammanlagt fastighetsvärde om cirka 81 miljoner kronor.


Tribona köper av Axfast

Transaktioner Tribona köper en logistikfastighet i Norrköping av Axfast för 173 miljoner kronor.


Tribona tecknar tioårigt kontrakt i Stockholm

Uthyrning Tribona har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal omfattande 5 375 kvadratmeter i fastigheten Frukthallen 3 i Årsta i Stockholm. Därmed är fastigheten till största delen uthyrd.


Tribona hyr ut i Sundsvall

Uthyrning Tribona tecknar ett hyreskontrakt om 1 900 kvadratmeter i Sundsvall.