Image

Ica köper tomträtter i Göteborg

Transaktioner Ica Fastigheter köper tomträtter på Backaplan i Göteborg av Palmung Mellin Fastigheter AB.