Image
Charlotta Wallman Hörlin ansluter till Intea och Ossie Everum närmar sig pensionen.

Wallman Hörlin ansluter till Intea – Everum i pension

Karriär Charlotta Wallman Hörlin har utsetts till operativ chef i Intea Fastigheter AB med ansvar för juridik och regelefterlevnad, kommunikation samt HR-frågor inom verksamheten. Hon kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp, och går också in som vd i rådgivningsbolaget Intea AB.


Skaraborgs tingsrätt får ny ägare

Transaktioner Den nya tingsrätten i Skövde som invigdes 2011 har fått en ny ägare. Intea köper fastigheten Eric Uggla 2 från Lorentzon Fastigheter. 


Intea kompletterar i Halmstad

Transaktioner Intea köper knappt 2 000 kvadratmeter i Larsfridsområdet i Halmstad, intill beståndet bolaget äger sedan tidigare.


Intea utökar i Östersund

Transaktioner Intea köper fyra samhällsfastigheter i centrala Östersund för 256 miljoner kronor.


Ny vd för Vacse utsedd

Karriär Vacse har utsett en ny vd, som efterträder Ossie Everum.


Vacsetrio bakom nytt bolag - första förvärvet klart

Transaktioner Intea Fastigheter AB, med fyra pensionsstiftelser i ryggen, köper en portfölj om 32 000 kvadratmeter med Högskolan i Halmstad som hyresgäst.


Vacse bygger nytt landmärke i Sollentuna

Bygg/Arkitektur Vacse bygger ett nytt hus för Domstolsverket i Sollentuna centrum. Attunda tingsrätt som är en del av rättscentrum i Sollentuna kommer att bli en av landets största tingsrätter. Det nya huset får en yta av cirka 15 000 kvadratmeter och kommer med sin utformning och höjd att utgöra ett landmärke för Sollentuna kommun.


Vacse köper två polishus

Transaktioner Vacse köper polishusen i Flemingsberg och Väsby, omfattande cirka 21 400 kvadratmeter.


Vacse stärker ledningsgruppen

Bolag Vacse stärker upp sin ledningsgrupp. Christian Haglund har anställts som finanschef/CFO och Henrik Lindekrantz som chefjurist. Vidare har Ossie Everum lämnat alla andra operativa uppdrag för att fokusera på sin roll som Vacses vd.


Vacse köper Campus Strängnäs

Transaktioner Vacse AB köper fastigheten Eldsund 6:6, Campus Strängnäs, av Vasallen AB.


Skanska säljer till Vacse i Södertälje

Transaktioner Skanska Sverige säljer polishuset i Södertälje för cirka 300 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, ett konsortium av pensionsstiftelser.