Image

SSM köper bostadsprojekt i Nacka

Transaktioner Ambitionen är att, tillsammans med Libu Invest, utveckla 350 bostäder i Nacka stad.


SSM köper projektfastighet i Nacka

Transaktioner SSM förvärvade och tillträdde i fredags fastigheten Sicklaön 138:4. Säljare var Libeno Invest AB. Fastigheten ingår som en del i projektet Saltsjö-Järla Station, ett projekt som kommer att utvecklas i nära samarbete med Nacka kommun och SL. Detaljplanearbetet för projektet har påbörjats och projektet beräknas innehålla cirka 30 000 kvadratmeter BTA, motsvarande ungefär 400 lägenheter.