Image

”En annan bransch i dag”

Bolag Den tidigare Fabege- och SFF-toppen Olle Knaust lämnar allt engagemang i sitt sista bolag K2A. Därför avyttrar han allt innehav – och så har branschen förändrats genom åren.


”Större efterfrågan på gröna obligationer”

Ekonomi/Finansiering Svensk Fastighetsfinansierings vd Claes Helgstrand om fjolårets trender och bakgrunden till de olika namnturerna.


Gröna obligationer till 0,51 procents ränta

Ekonomi/Finansiering Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF), har emitterat gröna obligationer om 500 miljoner kronor.


Nya SFF emitterar grönt

Ekonomi/Finansiering Nya SFF har emitterat gröna säkerställda obligationer om 460 miljoner kronor.


Grönt ramverk för Nya SFF:s MTN-program

Ekonomi/Finansiering Paulssonsfärens finansieringsbolag Nya Svensk Fastighetsfinansiering (Nya SFF) har tillsammans med SEB arbetat fram ett grönt ramverk för bolagets MTN-program. Med det Gröna ramverket kan Nya SFF emittera gröna obligationer.


Diös lånar genom Nya SFF

Ekonomi/Finansiering Under maj har ett emissionserbjudande om 500 miljoner kronor tecknats inom ramen för Nya SFF:s MTN-program. Diös Fastigheter lånar hela beloppet på cirka två år till en fast årlig ränta om 0,4375 procent.


Catena och Fabege emitterar via Nya SFF

Ekonomi/Finansiering Catena och Fabege emitterar sammanlagt 297 miljoner kronor i obligationslån via Nya SFF.