Image

D Carnegie miljardköper i Norrköping

Transaktioner D Carnegie köper 1 900 lägenheter i en delvis intern affär i Norrköping. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till en miljard kronor.


Subnova köper av Hyresbostäder i Norrköping

Transaktioner Subnova köper en fastighet på Norra Promenaden i Norrköping av Hyresbostäder i Norrköping.


Hyresbostäder i Norrköping har gett Skanska ett bygguppdrag i Kneippen, Norrköping.

Hyresbostäder och Skanska bygger i Norrköping

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Hyresbostäder i Norrköping AB att bygga fyra hus med totalt 51 lägenheter i Kneippen, strax söder om Norrköping. Ordervärdet är cirka 87 miljoner kronor.


Peab får bygguppdraget för projektet kvarteret Spinnhuset i Norrköping

Bygg/Arkitektur Kvarteret Spinnhuset i Norrköping ska förvandlas till ett modernt kvarter med hotell, kontor och bostäder. Bakom satsningen står bland andra Bronsfastigheter. Peab har nu fått bygguppdraget.


Riksbyggen köper fängelset i Norrköping – vill bygga bostäder

Transaktioner Specialfastigheter säljer fängelset i Norrköping till Riksbyggen. Inom fastigheten finns möjlighet att bygga cirka 240 lägenheter.


Sollentuna Centrum är ett av fem svenska köpcentrum som Steen & Ström säljer.

Steen & Ström säljer för 3,2 miljarder

Transaktioner Steen & Ström säljer fem av sina svenska köpcentrum för 3 250 miljoner kronor.


Sushi Yama till Norrköping

Uthyrning Fastighets AB L E Lundberg har tecknat ett hyresavtal med Sushi Yama som innebär att kedjan öppnar sin första restaurang i Norrköping.


Fastpartner köper i Norrköping

Transaktioner Fastpartner har tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av två fastigheter i Norrköping.
De årliga hyresintäkterna uppgår till 29 miljoner kronor.


Honeycomb till Spiralen i Norrköping

Uthyrning Lundbergs har tecknat hyresavtal med Honeycomb AB innebärande en etablering i Spiralen Köpcentrum i centrala Norrköping.


Skanskas första bostadsprojekt i Norrköping

Bygg/Arkitektur Skanska ska uppföra sex energieffektiva radhuslängor med 22 bostadsrätter i kvarteret Tornbaggen 2, Norrköping. Det blir Skanskas första egenutvecklade bostadsprojekt i Norrköping.


Botrygg vinner markanvisningstävling i Norrköping

Bygg/Arkitektur Botrygg vinner en markanvisningstävling och får bygga cirka 70 lägenheter inom kvarteret Mässingen i centrala Norrköping.


Henry Ståhl och Hyresbostäder i utvecklingssamarbete

Bygg/Arkitektur Henry Ståhl och Hyresbostäder i Norrköping planerar att utveckla kvarteret Kroken i Industrilandskapet. Projektet omfattar 100 lägenheter, 2 500 kvadratmeter kontor och möjlighet till 4 000 kvadratmeter nybyggnation.


Lundbergs hyr ut i Norrköping

Uthyrning Lundbergs har tecknat hyresavtal med tre nya hyresgäster i kvarteret Enväldet på Bråddgatan i Norrköping.


Ståhl köper i Norrköping

Transaktioner Henry Ståhl Fastigheter köper en fastighet av Norrköpings kommun. Köpeskillingen uppgår till 16,7 miljoner kronor.


Fastighetsägare i Norrköping
vill häva kommunal affär

Juridik I förra veckan stod det klart att det privata fastighetsbolaget Magnentus fick köpa två centrala fastigheter av Norrköpings kommun. Nu protesterar fastighetsägare mot affären.


Nyinvigning av Kåkenhus på Campus Norrköping

Bygg/Arkitektur Studentläsplatser, inbjudande entréer och ytor för informella möten står i fokus när Linköpings universitet och Akademiska Hus blåser nytt liv i den gamla industribyggnaden vid Motala ström.


Magnentus köper mer i Norrköping

Transaktioner Magnentus köper fastigheter i centrala Norrköping. Säljare är kommunen och köpeskillingen uppgår till cirka 30 miljoner kronor.


Börs-vd och professor diskuterar logistik på Fastighetsmarknadsdagen

Event Under Fastighetsmarknadsdagen kommer en panel med bland annat en börs-vd och en professor diskutera läget för logistikfastigheter i regionen.


Tribona köper av Axfast

Transaktioner Tribona köper en logistikfastighet i Norrköping av Axfast för 173 miljoner kronor.


Corem hyr ut i Norrköping

Uthyrning Corem hyr ut sammanlagt 5 600 kvadratmeter i fastigheten Stålet 3 i Norrköping.