Image

Kuststaden köper i Oskarshamn

Transaktioner Kuststaden Fastigheter köper Byggnadsfirma Nils Persson AB, innehållande 8 100 kvadratmeter bostäder – 125 lägenheter – och 600 kvadratmeter kontor.