Image

Corem köper mer i Mölnlycke

Transaktioner Corem gör nu ytterligare ett förvärv i Mölnlycke logistikpark. Transaktionen omfattar två nyuppförda byggnader som uppfyller kraven för Green Building-certifiering. Fastigheten har en total uthyrbar area om 17 000 kvadratmeter och affären har ett underliggande fastighetsvärde om 181 miljoner kronor.


Två tunga aktörer köper in sig i Nya Hovås

Bygg/Arkitektur Två aktörer går in i projektet Nya Hovås om totalt 1 200 nya bostäder.


1 100 bostäder på gång i nya Hovås

Bygg/Arkitektur Göteborgs kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för bostäder norr om Uggledal i Hovås, Göteborg.
Byggstart kan ske redan vid årsskiftet.


Mölnlycke Logistikpark
bygger 17 000 kvadratmeter

Bygg Nu går Next Step Group igång med byggnationen av etapp 2 av Mölnlycke Logistikpark. 17 000 kvadratmeter är färdigställda och ytterligare 17 000 kvadratmeter ska skapas.
Genom etapp 2 färdigställs hela området, som har en markyta om totalt 103 000 kvadratmeter.