Image

NREP köper Näsbypark Centrum i Täby

Transaktioner NREP köper, via Nordic Strategies Fund, Näsbypark Centrum i Täby av Altira.


Internationella investerare står för 30 procent av transaktionsvolymen

Sverige Internationella investerare har den senaste tiden markant ökat sin andel av den svenska transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter. Under de första elva månaderna 2015 har de fördubblat sin relativa investeringsvolym jämfört med samma period föregående år och står nu för cirka 30 procent av transaktionsvolymen, enligt Newsec. Motsvarande investeringsvolymer från internationella aktörer har inte setts sedan 2008.


Newsec rekryterar två till förvaltningsverksamheten

Karriär Newsec förstärker sin förvaltningsverksamhet med två nya medarbetare. Yvonne Hendele har rekryterats som affärsansvarig och Olle Högdahl som fastighetschef för bostäder.


D Carnegie värderar upp med en miljard - aktien stiger tio procent

Bolag D Carnegie offentliggör en ny värdering av sin portfölj. Till följd av lägre avkastningskrav har värdet höjts med drygt en miljard kronor. Aktien steg med nästan tio procent i den inledande handeln på tisdagsmorgonen.


Trophi köper för 135 miljoner i Huddinge

Transaktioner Redito/Trophi köper två fastigheter i Länna handelsområde i Huddinge, av Holmenco för drygt 135 miljoner kronor.


Newsec förstärker transaktionsavdelningen i Göteborg

Karriär Newsec rekryterar två nya medarbetare till transaktionsteamet i Göteborg. Jan Engblom och Philip Kagstedt kommer att arbeta med förmedling av kommersiella fastigheter i västra Sverige.


Willhem säljer i Åkersberga

Transaktioner Willhem säljer en bostadsfastighet med hyreslägenheter i Åkersberga i Österåkers kommun. Köpare är Fastighets AB Caracol.


Wilundia säljer till Alexanderssons Fastigheter i Göteborg

Transaktioner Alexandersson Fastigheter köper en bostadsfastighet med 33 lägenheter i centrala Göteborg. Säljare är Wilundia AB och Newsec har varit säljarens rådgivare i affären.


Newsec Communication förstärker

Karriär Newsec rekryterar Fredrik Sätterström som senior rådgivare inom Investor Relations.


Newsec förstärker inom Corporate Solutions

Karriär Newsec Corporate Solutions rekryterar Victoria Haggårds som Senior Associate och Sam Falk som Associate.


Kungsleden köper på bland annat Gärdet-Frihamnen för tre miljarder kronor. Säljare är Djurgårdsstadens Fastigheter.

Kungsleden köper
för tre miljarder kronor

Transaktioner Kungsleden köper fastigheter för tre miljarder kronor och skapar nytt innerstadskluster på Gärdet-Frihamnen i Stockholm.


Newsec hyr ut i Västerås

Uthyrning Newsec har tecknat ett femårigt hyresavtal med Sweco avseende drygt 2 200 kvadratmeter i Centra-fastigheten i Västerås. Newsec förvaltar fastigheten på uppdrag av Agora.


Newsec får förvaltningsuppdrag av Agora

Bolag Newsec har tecknat avtal med Agora avseende ekonomisk förvaltning för bolagets hela fastighetsbestånd. Avtalet avser även ett tidsbegränsat uppdrag gällande förvaltning, centrumledning och uthyrning för åtta handelsfastigheter runt om i Sverige.


Newsec förstärker med tre
inom Property Development

Karriär Newsec förstärker erbjudandet inom Property Development med tre nya rekryteringar.


Newsec-duo till Cushman & Wakefield i Göteborg

Karriär Cushman & Wakefield rekryterar två personer till sitt Göteborgskontor. De kommer närmast från Newsec.


Bucht lämnar Skanska för Headlight International

Bolag Marie Bucht har anställts som chefsrekryteringskonsult och Partner på Headlight International i Stockholm. Hon kommer att tillträda första november 2015 och huvudsakligen fokusera på rekryteringar inom bygg- och fastighetssektorn.


Newsec: Fortsatt gynnsamma förutsättningar på fastighetsmarknaden

Sverige Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.


Areim köper Handelsplats Älvängen-

Serneke säljer Handelsplats Älvängen

Transaktioner Serneke säljer Handelsplats Älvängen i Ale, norr om Göteborg, för 160 miljoner kronor.


Redito växer i Sverige och Finland

Bolag Redito förstärker organisationen med två asset managers som närmast kommer från Axa och Newsec.


The Retail Headquarters expanderar

Bolag Sandra Greisman har anställts som retailstrateg på The Retail Headquarters för att jobba med THERHQ:s uppdrag i Norden och Baltikum. Sandra kommer närmast från Optimal och har dessförinnan arbetat på Newsec och Centrumutveckling.