Image
Jens Linderoth.

Här är prognosen för bostadspriserna 2021

Bolag Fastighetssverige diskuterar med Jens Linderoth som är analysansvarig hos Navet Analytics. De här faktorerna påverkar marknaden. Och det här tror experten om kontorsmarknaden och byggandet.


Användningen av byggmaterial på oförändrade nivåer

Bygg/Arkitektur Varje kvartal sammanställer analysföretaget Navet Analytics, en konjunkturrapport som bland annat beskriver utvecklingen för byggmaterialvolymen vid ny- och ombyggnad per län. Det samlade byggmaterialvärdet kopplat till påbörjade husbyggnadsinvesteringar uppgick under första kvartalet i år till drygt 17 miljarder kronor, vilket i princip är en oförändrad volym jämfört med samma period förra året.


Husbyggandet faller i hela Norden, enligt Navet.

Navet: Husbyggandet faller i hela Norden

Bygg/Arkitektur Danmark var det enda land bland de nordiska länderna som visade en positiv tillväxt för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna 2019 enligt Navet Analytics konjunkturrapport för Norden.


Byggnadsunderhållet minskar enligt konjunkturrapport

Bygg/Arkitektur Det snabba händelseförloppet och det osäkra läget under de senaste veckorna har medfört att Navet analytics gjort en grundlig revidering av sina prognoser för husbyggande och underhåll 2020-2021. Utsikterna ser nu betydligt dystrare ut. Analysansvarig Jens Linderoth berättar mer för Fastighetssverige.


I kristider tenderar folk att avvakta och skjuta upp större investeringar.

Navet: Så påverkas byggmarknaden av Corona

Bygg/Arkitektur Spridningen av coronaviruset har redan fått stora effekter för samhällsekonomin. Restriktioner från myndigheter och företag i kombination med hushållens försiktighetsåtgärder och agerande har redan lett till ekonomiska problem och varsel i många branscher relaterade till transport, turism och besöksnäring.


Jenny Ingelström, analytiker på Navet Analytics.

Negativt år trots att fler bygger

Ekonomi/Finansiering Husbyggnadsvolymerna för bostäder och lokaler dök kraftigt 2018. Förra året var också ett negativt år, men ändå bättre än väntat. Nu är bostadsbyggandet tillbaka på 2015 års nivå men det behöver växlas upp ytterligare.


Ängelholmshem säljer till Leeman & Olsson.

Ängelholmshem säljer till Leeman & Olsson

Transaktioner Ängelholmshem säljer bostadsfastighet i Hjärnarp till Förvaltnings AB Leeman & Olsson. Försäljningen innehåller cirka 3 300 kvadratmeter med 45 lägenheter och två gruppboende.


Navet: Byggloven indikerar fortsatt nedgång för nybyggnadsinvesteringar

Bygg/Arkitektur Navet ser signlaer om minskad nybyggnadsvolym med tio procent på ett års sikt.


Skolbyggandet växer igen, enligt en analysrapport från Navet.

Skolbyggandet ökar igen

Bygg/Arkitektur I sin senaste konjunkturrapport redovisar Navet Analytics bland annat statistik för påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom offentlig sektor. Samtidigt som husbyggandet generellt minskar med cirka tio procent ökar sektorn skolor/förskolor med 15 procent.


Underhållsvolymen växer stabilt, enligt Navet Analytics.

Navet: Underhållsvolymen växer stabilt

Bygg/Arkitektur Navet Analytics beräknar i sin senaste konjunkturrapport att den totala byggnadsunderhållsvolymen 2018 uppgick till närmare 245 miljarder kronor. Detta var en ökning med knappt en procent jämfört med 2017. Navet Analytics räknar med en fortsatt tillväxt med omkring 1 procent per år för perioden 2019-2021.


Konjunkturen blir allt svagare och byggmarknaden mer splittrad visar en analys.

Analys: Svagare konjunktur och splittrad byggmarknad

Bygg/Arkitektur Svensk konjunktur går nu in i en period med betydligt svagare tillväxt på grund av en dämpad internationell efterfrågan och effekterna av en kraftigt inbromsad aktivitet på byggmarknaden. Som motvikt gynnas den inhemska konsumtionen av ett fortsatt starkt läge på arbetsmarknaden i kombination med låga räntenivåer.


Catena utökar beståndet i Helsingborg

Transaktioner Benzlers säljer en industrifastighet i södra Helsingborg till Catena.


Corem köper av Wihlborgs i Malmö

Transaktioner Wihlborgs säljer fyra industri- och lagerfastigheter i Malmö till Corem för 144 miljoner kronor.


Wihlborgs köper fastighet i centrala Helsingborg

Transaktioner Wihlborgs har genom en bolagsaffär köpt fastigheten Kalifornien 11 i centrala Helsingborg. Fastigheten är belägen strax intill Knutpunkten.


Rikshem köper av Helsingborgshem

Transaktioner Rikshem utökar beståndet i Helsingborg genom att köpa 84 bostäder av Helsingborgshem till ett värde av 204 miljoner kronor.  


CBRE anställer associate director

Karriär CBRE anställer Dan Brink för att stärka upp sitt kontor i Malmö.


Stor affär genomförd i Halmstad

Transaktioner Cityfastigheter köper fastigheter med en totalyta av 25 000 kvadratmeter i Halmstad.


Riksbyggen gör första köp i Trelleborg

Transaktioner Riksbyggen köper två fastigheter i Trelleborg av Brogripen med sammanlagt 203 hyresrätter. Affären är Riksbyggens första förvärv av hyresrätter i Trelleborg och är ett led i Riksbyggens strategi att utöka sitt fastighetsbestånd.


Riksbyggen och Skelleftebostäder i stor strukturaffär

Transaktioner Riksbyggen förvärvar 544 hyresrätter av Skelleftebostäder som i sin tur köper 70 hyresrätter av Riksbyggen. Tillsammans ingår Riksbyggen och Skelleftebostäder också ett samarbete för att bygga 200 nya, centralt belägna, bostäder i Skellefteå.


Hyresbostäder i Malmö AB säljer i Förslöv

Transaktioner Efter tio års innehav säljer Hyresbostäder i Malmö AB ett bostadsbestånd med 56 lägenheter om 3 947 kvadratmeter i Förslöv, Båstads kommun.