Image

Stordalen satsar på Helsingborg

Bygg/Arkitektur Det blir Petter Stordalens Nordic Choice Hotels som kommer att driva Helsingborgs nya hotell- och kongressanläggning.


Midroc säljer nytt P-hus i Lund

Transaktioner Midroc säljer det parkeringshus som nu uppförs inom World Trade Center Lund till Green Park. Det innehåller 430 parkeringsplatser för bilar, MC-platser, en butikslokal och en förrådslokal.


Midrocs kontorshus i Hyllie fullt uthyrt

Uthyrning Midroc har tecknat ett treårigt hyresavtal med Hardford AB omfattande knappt 400 kvadratmeter. Infab Vitamin kommer också att etablera verksamhet i kontorshuset Hermod i Hyllie.


Willhem köper lägenheter av Midroc i Hyllie

Transaktioner Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Malmö genom förvärv av 125 nyproducerade lägenheter som kommer att uppföras i Hyllie, med planerad byggstart under hösten. Säljare är Midroc Property Development.


Midroc och Jungberg & Rothman utvecklar Årsta torg

Bygg/Arkitektur Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott i Uppsala godkände i går en markanvisning för 300 bostäder och 6 500 kvadratmeter lokalyta för butiker, arbetsplatser och kontor kring Årsta torg. Aktörerna som får uppdraget är Midroc Property Development och Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Salabacke Holding.


Midroc och Sh bygg utvecklar bostäder i Uppsala

Bostäder Midroc och Sh bygg kommer gemensamt att utveckla nya bostäder intill stadsparken, vid Svandammen och Flustret. Den nuvarande byggnaden som inrymmer gymverksamhet är kulturminnesmärkt och kommer att moderniseras varsamt.


Midroc säljer vid Gustav Adolfs torg

Transaktioner Midroc säljer kontorsfastigheten Jakob Mindre 11, omfattande 7 300 kvadratmeter, vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.


Catena köper av Midroc i Växjö

Transaktioner Catena köper fastigheten Postiljonen 1 i Växjö av Midroc för 80 miljoner kronor.


Hemköp till Nya Söderpunkten i Helsingborg

Uthyrning Axfood hyr cirka 2 100 kvadratmeter i Jefast galleria Söderpunkten i Helsingborg. Axfood har tecknat ett 10-årigt hyresavtal för en stor Hemköp-butik.


Midroc och Väsbyhem bygger i Upplands Väsby

Bygg/Arkitektur Väsbyhem har tecknat ett avtal med Midroc avseende nybyggnad av flerbostadshus och parhus i det som kommer att bli Upplands Väsbys nya bostadsområde Eds Allé.


Midroc tecknar nya kontrakt i Hyllie

Uthyrning Midroc hyr ut till B&R Industriautomation och Länsförsäkringar Skåne i kontorsfastigheten Hermod i Hyllie. De båda avtalen omfattar totalt närmare 1 400 kvadratmeter.


Kungsleden köper Malmömässan.

Kungsleden köper Malmömässan i Hyllie

Transaktioner Kungsleden köper Malmömässan, och ett planerat parkeringshus intill, av Midroc för 320 miljoner kronor.


Midroc säljer kontorsprojekt i Hyllie

Transaktioner Midroc säljer kontorsprojektet Hermod i Hyllie, omfattande 6 300 kvadratmeter uthyrningsbar yta.


Tengbom och Bengt Dahlgren till Midroc i Hyllie

Uthyrning Häromdagen kunde ni läsa att Riksbyggen är klara hyresgäster i Midrocs nya projekt Hermod i Hyllie, Malmö.
Också Tengbom och Bengt Dahlgren kommer att flytta in i fastigheten.


Riksbyggen etablerar sig i Hyllie

Uthyrning Under 2015 flyttar Riksbyggen sina regionala affärsenheter inom Bostad och Förvaltning till Midrocs nya kontorshus Hermod i Hyllie, Malmö.


Midroc hyr ut 2 550 kvadratmeter och byggstartar kontorshuset Alléhuset som blir granne med nyöppnade Park Inn by Radisson.

Midroc hyr ut och byggstartar i Lund

Uthyrning Midroc hyr ut 2 550 kvadratmeter kontor till Consafe Logistics i World Trade Center Lund. Avtalet innebär att Midroc byggstartar kontorshuset Alléhuset som blir granne med nyöppnade Park Inn by Radisson.


Midroc rekryterar från NCC

Karriär Midroc Project Management (MPM) förstärker sin byggorganisation med en ny avdelningschef. Han kommer närmast från NCC i Uppsala.


Planeringsstart för 640 lägenheter på Årstafältet

Bygg/Arkitektur Nu påbörjas planarbetet för den andra etappen på Årstafältets nordligaste del med 640 lägenheter. Sammanlagt planeras totalt 4 000 nya bostäder på Årstafältet.


Thule får uppdrag i Stockholm

Bygg/Arkitektur Thule Fastighetsutveckling AB har fått uppdraget att projektera och utföra ombyggnadsarbeten (hyresgästanpassning)av cirka 3 700 kvadratmeter kontorslokaler på Gustaf Adolfs Torg 16 och 18 i Stockholm åt The Boston Consulting Group.


Huvudkontor till Midrocs WTC i Västra Hamnen

Uthyrning Midroc hyr ut 1 000 kvadratmeter i WTC i Västra Hamnen i Malmö.