Image
Savills föreslår att CBD-gränserna i Göteborg ändras. Lisa Örn, Leasing Manager, Savills Göteborg, kommenterar förslaget för Fastighetssverige.

Savills: Så behöver CBD-gränsen i Göteborg ritas om

Bygg/Arkitektur Den rekordstora volymen nyproducerade kontorsytor i Göteborg innebär att CBD-gränserna behöver skrivas om och Savills föreslår därmed en ny gränskarta för CBD, det berättar rådgivaren för Fastighetssverige. Se de nya gränserna som föreslås och läs om varför Savills anser att ändringen behöver ske.


Savills analyschef Maryrose David redogör för nya fynd när det gäller Göteborgs kontorsmarknad och jämför hur den skiljer sig mot till exempel Stockholms.

Nya fynden – så sticker Göteborgs kontorsmarknad ut

Uthyrning I Savills senaste vakansmätning lyfts flera nya intressanta fynd fram om kontorsmarknaden i Göteborg. Fastighetssverige gör en djupdykning tillsammans med analyschefen Maryrose David och Savills kontorsexpert Lisa Örn.
* Stora skillnaden mot Stockholm
* Här ökar vakansnivåerna
* Ovanliga rabatter vid nya avtal


Maryrose David, Savills analyschef

Savills listar frågorna branschen ska hålla koll på 2023

Lista Fastighetsbranschen likt övriga delar av världen står inför en omställning på grund av all osäkerhet som präglat innevarande decenniet. Pandemi, krig och hög inflation har haft en enorm inverkan på branschen och förväntas få ringar på vattnet de kommande åren. Vad innebär detta för fastighetsbranschen på kort sikt? Fastighetssverige tog hjälp av Savills analyschef Maryrose David för att lista vad som kan vara värt att hålla utkik efter under 2023.


Maryrose David, analyschef på Savills

Analyschefen: Välkommen till det dramatiska 20-talet

Ekonomi/Finansiering Maryrose David är analyschef på Savills och ger en bild av att hur riskerna ökar för fastighetsbolagen. På Fastighetssveriges event Lokalmarknadsdagen i Göteborg berättade hon att det 20-tal vi befinner oss i nu är att likna med situationen vi såg på 80-talet, även om spänningarna är något andra idag.


Maryrose David, analyschef på Savills.

Trots oroliga tider – nytt starkt år väntar svenska utlandsinvesteringar

Bolag Maryrose David, analyschef på Savills, berättar för Fastighetssverige hur Rysslands invasion av Ukraina kan komma att påverka ekonomin och den europeiska fastighetsinvesteringsaktiviteten under 2022. Dessutom berättar hon om utsikterna för svenska cross boarder-investeringar efter ett rekordartat 2021 där Sverige investerade näst mest i utlandet efter USA.


Maryrose David.

Analyschefen: De privata aktörerna kommer fortsätta driva segmentet framåt

Bolag Samhällsfastigheter har på senare år blivit allt mer självklart som eget segment på fastighetsmarknaden och intresset har vuxit explosionsartat – de långa avtalen med vanligtvis stabila motparter ses som säkra investeringar. Maryrose David, analyschef på Savills Sverige, berättar hur trenderna ser ut inom segmentet just nu och varför den säkra tillväxten lär fortsätta inom branschens tredje största segment.


Fastighetsmarknadsdagen Östergötland
Maria Wallin Fredholm, Maryrose David, Malin Thunborg och Kent Persson medverkar alla på Branschens mötesplats i Östergötland den 26 januari.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland: Analyserna som ger dig försprång 2022

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Den 26 januari är det dags för 2022 års första branschmöte – Fastighetsmarknadsdagen Östergötland i Värmekyrkan i Norrköping. Det är här du skaffar dig försprång in i 2022 samtidigt som du träffar branschkollegorna.


Maryrose David.

"Analyserna ska resultera i nya affärer med nya konstellationer"

Bolag Savills fortsätter stärka sitt team med Maryrose David som ny analyschef. För Fastighetssverige berättar hon vad som lockade henne till Savills och hur bolaget ska lyftas med analysarbetet samt hur läget är på svenska fastighetsmarknaden.


Savills anställer ny analyschef

Bolag Savills har rekryterat Maryrose David som Head of Research.


Newsec storrekryterar

Bolag Newsec hämtar in från Savills och Huge till sin rådgivningsverksamhet.