Image
Kvarteret Atlas, Barkarbystaden.

Åke Sundvall och Obos samarbetar i Barkarbystaden

Bygg/Arkitektur Åke Sundvall och Obos har inlett ett projektsamarbete kring försäljning och byggnation av bostadsrätter i Barkarbystaden, Järfälla kommun. Kvarteret har en central placering vid den nya tunnelbanans uppgång mot Sveatorget, byggstart sker i slutet av 2021 och första inflytt 2024.


Heba och Åke Sundvall bygger 600 bostäder i Framtidens Stora Sköndal i södra Stockholm.

Heba och Åke Sundvall bygger 600 bostäder i Sköndal

Bygg/Arkitektur Heba Fastighetsutveckling och Åke Sundvall har via ett gemensamägt bolag tecknat aktieöverlåtelseavtal för att bygga 600 bostäder i Framtidens Stora Sköndal, etapp 2a. Säljare är Sköndal Framtidsutveckling som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal.


Heba och Åke Sundvall bygger i Skarpnäck.

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Bygg/Arkitektur Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB en markanvisning i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. I ett gemensamt projektbolag kommer bolagen bygga cirka 100 bostadsrätter i stadsdelsområdet.


Heba och Åke Sundvall bygger bostadsrätter i Vårbergstoppen.

Åke Sundvall och Heba bygger i Vårberg

Bygg/Arkitektur Åke Sundvall och Heba har tecknat avtal som omfattar ett samägt bolag med avsikt att uppföra bostadsrätter i Vårbergstoppen.


Tredje generationen: Susanna Lemar, Johan Lins, Hanna Lindskog, Viktor Sundvall och Martin Sundvall.

Ny generation tar över Åke Sundvall

Bolag Åke Sundvall, ett familjeföretag inom bygg, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, har i snart 80 år varit med och satt prägel på Stockholms, Uppsalas och genom dotterbolag Skånes stadsbild. Nu gör Åke Sundvall ett generationsskifte.


Mikael Anjou tar plats i styrelsen för Åke Sundvall, där Mikael Sundvall är vd.

Mikael Anjou till Åke Sundvalls styrelse

Karriär Åke Sundvall förstärker sin styrelse med rekrytering av Mikael Anjou, mest känd för sin bok "Den ineffektiva byggbranschen".


Åke Sundvall byggstartar i Vallentuna.

Åke Sundvall byggstartar i Vallentuna

Bygg/Arkitektur Åke Sundvall har under sommaren startat byggnationen av ett äldreboende med 60 lägenheter åt Humana samt 64 lägenheter i egen regi i Vallentuna.


Åke Sundvall bygger 260 lägenheter åt Byggvesta.

Åke Sundvall bygger 260 lägenheter åt Byggvesta

Bygg/Arkitektur Åke Sundvall har tecknat ett avtal med Byggvesta om att bygga 260 lägenheter i Barkarbystaden kvarter 18.


Åke Sundvall får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden.

Åke Sundvall får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden

Bygg/Arkitektur I Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden har Åke Sundvall fått en markanvisning att bygga cirka 120 hyresrätter samt en förskola med fyra avdelningar.


Åke Sundvall rekryterar från Tobin

Karriär Åke Sundvall har rekryterat Eva Christensen till sin grupp för garanti och kundservice. Hon kommer senast från Tobin Properties där hon har arbetat med liknande frågor.


Åke Sundvall förstärker sitt team inom entreprenad

Bolag Åke Sundvall rekryterar Conny Mård som ny arbetschef med ansvar för flertalet stora entreprenader som ska färdigställas under de kommande åren.


Åke Sundvall bygger om

Bolag Åke Sundvall AB har beslutat att slå samman sina två dotterbolag Åke Sundvall Byggnads AB och Åke Sundvall Projekt AB till ett gemensamt bolag under namnet Åke Sundvall Byggnads AB. Genom sammanslagningen tas tydligare ställning till att Åke Sundvall Byggnads AB vill stärka sin position på marknaden som ett etablerat byggföretag som både utvecklar och bygger.