Image

RO Properties och Galjaden förvärvar utvecklingsprojekt i Enköping

Transaktioner RO Properties och Galjaden har förvärvat fastigheten Enköping Lillsidan 4:1 på Doktor Westerlunds gata 20 i Enköping.


Galjaden utvecklar och avyttrar i Tallinn.

Galjaden säljer i Tallinn

Transaktioner Galjaden har under inledningen av 2021 slutfört projekt och avyttrat ett antal fastigheter man äger och deläger i Estland.


Tornby i Linköping.

CA och Galjaden köper markområde i Linköping

Transaktioner JV-parterna CA Fastigheter och Galjaden fortsätter sin utvecklingsresa i Linköping genom att förvärva markområde på Tornbyområdet av Skanska.


Stina Lindh Hök.

Nyfosa miljardköper av Galjaden

Transaktioner Nyfosa har ingått en avsiktsförklaring med Galjaden Fastigheter om förvärv av en portfölj med främst fastigheter för lager-, industri- och grossisthandelsverksamhet, merparten belägna i tillväxtkommuner i Sverige. Portföljen bidrar med starka kassaflöden och fortsatt tillväxt.


Galjaden säljer två fastigheter

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB säljer fastigheterna Vevstaken 10 i Kristianstad och Solkraften 15 i Tyresö till Kvalitena.


Kvalitena köper av Galjaden

Transaktioner Kvalitena köper tre industrifastigheter, i Malmö, Klippan och Halmstad, av Galjaden.


Galjaden köper fastighet i Habo

Transaktioner Galjaden Fastigheter har köpt fastigheten Kämparp 1:8 i Habo som omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 8 100 kvadratmeter.


Galjaden köper mark och bygger i Södertälje

Transaktioner Galjaden Fastigheter har i två separata affärer förvärvat Traktorn 11 och Tuvängen 5 i Södertälje och påbörjat nyproduktion.


Galjaden köper fastighet i Norrköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter AB förvärvar fastigheten Katten 18 i Norrköping av Seco Tools AB.


Galjaden rekryterar förvaltningsassistent

Bolag Galjaden Fastigheter AB stärker organisationen genom att anställa Annika Öberg som förvaltningsassistent.


Galjaden köper i Landskrona och Norrköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter har i två separata affärer förvärvat fastigheterna Björnen 11 i Landskrona och Plinten 4 i Norrköping. Försäljning av fastigheten Grästegen 1 i Karlstad har också genomförts till egenbrukare.


Galjaden köper i Köping

Transaktioner Galjaden köper en fastighet i Köping, omfattande 5 475 kvadratmeter kommersiella lokaler – främst industri och lager – och 23 000 kvadratmeter markyta.


Galjaden köper i Linköping

Transaktioner Galjaden Fastigheter köper fastigheten Glasburken 1 på Roxtorpsgatan i Linköping av Arla Foods. Förvärvet är Galjadens andra i Tornby och fastigheten omfattar cirka 7 000 kvadratmeter kommersiell yta med kyllager och partihandel.


Galjaden köper i Baltikum

Transaktioner Galjaden köper fastigheten Kesk 10a i södra Tallin inom industri och logistikcentrat Jüri.


Galjaden och CA köper mark i Linköping

Transaktioner Galjaden och CA Fastigheter köper 60 000 kvadratmeter obebyggd mark – med närmare 30 000 kvadratmeter byggrätt – i Tornby, Linköping.


Galjaden bygger nytt för plåtgrossist i Sundsvall

Uthyrning Galjaden Fastigheter har tecknat avtal med Fastec Sverige AB om att uppföra en ny butikslokal till Bevego i Sundsvall.
Butiken omfattar cirka 2 200 kvadratmeter och kommer att ha ett utmärkt skyltläge längs E14 i Nacksta industriområde.


Galjadens första investering i Halmstad

Bygg/Arkitektur Galjaden genomför sin första investering i Halmstad och uppför en 8 300 kvadratmeter stor handelsbyggnad.


Galjaden bygger nytt åt Swedol

Uthyrning Galjaden har tecknat avtal om att uppföra en ny butiksbyggnad åt Swedol i Våxnäs handelsområde i Karlstad.


Bilprovningen säljer sitt huvudkontor

Transaktioner Bilprovningen säljer sitt huvudkontor i Vinsta i västra Stockholm.


Galjaden köper i Estland

Transaktioner Galjaden Fastigheter har genomfört sitt andra förvärv i Tallin, Estland.