Image

”Ale är en tillväxtkommun”

Transaktioner Veidekke Bostad köper Backa Säteri Bostadsutveckling AB, i anslutning till golfbanan i Nödinge, Ale kommun. Här planeras för 150 nya bostäder med säljstart 2019.