Image

Lars Vardheim lämnar Svenska Hus

Karriär Lars Vardheim, vd på Svenska hus sedan 2011, lämnar sin tjänst och startar projektutvecklingsbolaget AB Lejonstaden som initialt kommer att utveckla bostäder i Göteborgsregionen.


Svenska Hus köper i Partille

Transaktioner Svenska Hus köper två industrifastigheter om sammanlagt nästan 10 000 kvadratmeter i Partille utanför Göteborg.


Svenska Hus köper i Gårda

Transaktioner Svenska Hus köper en fastighet i Gårda, Göteborg, för 80 miljoner kronor.


Svenska Hus köper i Malmö

Transaktioner Svenska Hus köper två kontorsfastigheter i centrala Malmö för 75 miljoner kronor.


Rikshem köper i Knivsta

Transaktioner Rikshem köper bostadsfastigheten Knivsta Särsta 3:25 med drygt 70 lägenheter i Knivsta utanför Stockholm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 80 miljoner kronor.


Svenska Hus halvmiljardköper i Skåne

Transaktioner Svenska Hus köper ett fastighetsbestånd i Skåne för 530 miljoner kronor.


Svenska Hus hyr ut 4 800 kvadratmeter

Uthyrning Svenska Hus hyr ut 4 800 kvadratmeter på Marieholmsgatan i Göteborg.


Svenska Hus hyr ut 7 800 kvadratmeter

Uthyrning Svenska Hus hyr ut 7 800 kvadratmeter till SKF och Gunnebo i Göteborg.


Svenska Hus omorganiserar

Karriär Svenska Hus genomför en omorganisation där man skiljer projektutvecklingen från förvaltningen. En projektansvarig för Göteborg och Öresund har rekryterats från Akademiska Hus.


Svenska Hus köper för 102
miljoner kronor i Landskrona

Transaktioner Svenska Hus köper ett fastighetsbestånd bestående av 174 lägenheter på en yta av 14 300 kvadratmeter i kvarteret Pilåkern i Landskrona. Köpeskillingen uppgår till 102 miljoner kronor.