Image

Kållereds köpstad ska bli dubbelt så stor

Handel Kommunstyrelsen i Mölndal har godkänt ett samarbetsavtal för att utveckla Kållereds köpstad. Samarbetet är mellan Ikea, Ikano, Henderson och Mölndals stad och kan resultera i att Kållereds köpstad blir dubbelt så stort som i dag.