Image
Obos planerar ett 110 meter högt i hus i Norra Djurgårdsstaden.

Så vann Obos budgivningen om Gasklockan

Bolag Den norska jätten budade över fyra andra intressenter. Läs hur nära de andra buden var, hur Obos säkrar finansieringen och hur stadens inställning är till tvisten med Oscar Properties.


Sofia Ljungdahl, VD för Obos Nya Hem och ansvarig för Obos storstadssatsning, berättar om markanvisningen för Gasklockan som bolaget vunnit.

Obos jublar över Gasklockan: "Ett fantastiskt läge"

Bolag Drygt ett år efter det att staden bröt avtalet med Oscar Properties har Gasklockan nu markanvisats till en ny aktör. Det blir Obos, en av Nordens största bostadsutvecklare, som får det prestigefyllda uppdraget att förverkliga det 110 meter höga landmärket i Norra Djurgårdsstaden. Sofia Ljungdahl, vd för Obos Nya Hem och ansvarig för bolagets storstadssatsning, berättar mer om projektet och den fortsatta utvecklingen för Fastighetssverige.


Obos har tilldelats ytterligare en markanvisning i etappen Kolkajen inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden.

Norsk jätte vinner mer mark på Östermalm

Bygg/Arkitektur Obos fortsätter sin storsatsning i Sverige och har nu landat ytterligare en markanvisning för bostäder inom Norra Djurgårdsstaden. Fastighetssverige berättar mer om detaljerna i projektet.


Illustration med vy mot sydväst. I förgrunden Nobelparken och längst till höger syns Sernekes höghus skymta invid Brunnshögstorget. De tre byggrätter som är aktuella för markanvisning är markerade med rött.

Omfattande bostadsbyggrätter i expansiv stadsdel på väg mot marknaden

Bygg/Arkitektur Tre byggrätter på totalt 12 000 kvadratmeter i det massiva stadsdelsprojektets centrala delar återstår att fördela till aktörer som ska bygga bostäder på platsen. Snart kommer de erbjudas till marknaden form av en tävling. Fastighetssverige berättar mer.


Byggherrarnas förslag till utformning av området.

Förslag klart för nytt område i Berga

Bygg/Arkitektur De sex byggherrarna Bonava, Botrygg, Mannersons, Kärnhem, SHH Bostad och Slättö har nu arbetat fram ett gemensamt förslag till hur det nya området mellan Berga och Södra Ekkällan ska se ut. Stadsbyggnadskonceptet ska ligga till grund för kommande detaljplanearbete.


08-nykomling får bygga bostäder i Årsta

Bostäder Bolaget landar sin första markanvisning i Stockholm efter framgångsrikt brf-projekt i söder. Fastighetssverige berättar mer.


Flera projekt försenas av segdraget saneringsarbete i syd

Bygg/Arkitektur En segdragen saneringsprocess riskerar att försena stadens stadsutvecklingsprojekt på flera sätt. Fastighetssverige berättar mer.


Hemsö vidareutvecklar Sandbyhov i Norrköping

Bygg/Arkitektur Detaljplanen för södra delen av Sandbyhov har vunnit laga kraft och Hemsö fortsätter utvecklingen av området med bland annat äldreboende, högstadieskola, förskola och nya lokaler för vårdcentral och folktandvård. Det totala investeringsbeloppet för projekten i södra delen uppgår till 500 miljoner kronor.


Arkitema och Kärnhem vinner markanvisning i Lund

Bygg/Arkitektur Arkitema och Kärnhem har vunnit markanvisningstävlingen för kvarteret mellan Nobelparken och Brunnshögs torg i Lund med tävlingsförslaget Navet.


Byggpartner får bygguppdrag av Kärnhem

Bostäder Byggpartner har fått uppdraget att bygga 67 lägenheter i Eskilstuna åt Kärnhem Bostadsproduktion. Byggentreprenaden beräknas uppgå till 117 miljoner kronor.


Aspelin Ramm säljer byggrätter i Mölndal till Kärnhem

Transaktioner Aspelin Ramm Fastigheter säljer ett bostadskvarter med byggrätter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal till bostadsbolaget Kärnhem. Kvarteret omfattar 6 300 kvadratmeter vilket motsvarar mellan 70 och 80 nya lägenheter.


Ny vd för Kärnhem

Bolag Den 1 september tillträdde Malin Svensson tjänsten som ny vd för Kärnhem.


De får bygga i Västerås

Bygg/Arkitektur På fredagen presenterade Västerås stad sex aktörer som får dela på en markanvisning om 350 lägenheter på Öster Mälarstrand. Den är den hittills största markanvisningen i Västerås.


NCC bygger 50 bostäder i Linköping

Bostäder NCC bygger 50 lägenheter för Kärnhem i Övre Vasastaden, det gamla fabriksområdet som på sikt kommer att rymma över 2 000 nya bostäder.


70 procent uthyrt i WTC i Växjö

Uthyrning Skanska har nu skrivit hyresavtal motsvarande cirka 70 procent av uthyrningsbar yta i World Trade Center, WTC, intill järnvägsstationen i Växjö. WTC ska stå färdigt hösten 2016.


Skanska går igång med World Trade Center i Växjö

Bygg/Arkitektur Nu påbörjas byggandet av World Trade Center, WTC, i Växjö som Skanska har utvecklat i samarbete med Kärnhem.


Ny stadsdel byggs i Linköping

Bygg Ett modernt stadsbyggnadsprojekt med högklassig arkitektur. Det kännetecknar Övre Vasastaden i Linköping. Sex byggherrar, tretton arkitekter och Linklöpings kommun har samarbetat för att skapa en ny stadsel som skapar en brygga melllan den gamla och nya staden.


Klart för nytt bostadsområde i Täby

Bostäder Ett helt nytt bostadsområde växer nu fram vid Ullnasjön i nordvästra Arninge i Täby kommun.


WSP rekryterar avdelningschef

Karriär WSP har rekryterat Maria Jonason som avdelningschef för WSP Management i Malmö. Hon kommer närmast från en tjänst som projektchef på Kärnhem.


CBRE får uthyrningsuppdrag

Uthyrning CBRE har fått ett uthyrningsuppdrag i I11-området i Växjö.