Image

Resinova köper för 525 miljoner av John Mattson

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Tryckregulatorn 1 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Resinova Bostads AB.


Per Nilsson.

Negativa värdeförändringar på en halv miljard för John Mattson

Bolag Ökat driftöverskott men minskade fastighetsvärden och minskat resultat för John Mattson.


John Mattsons vd Per Nilsson (höger) berättar varför Mattias Lundström lämnar positionen som bolagets CFO.

Därför fick Lundström lämna John Mattson – vd:n berättar

Bolag Mattias Lundström varade bara drygt nio månader i rollen som CFO på John Mattson. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson varför finanschefen lämnar bolaget.


Mattias Lundström.

John Mattsons CFO lämnar bolaget – efter bara nio månader

Bolag Mattias Lundström, CFO på John Mattson Fastighetsföretagen och medlem i bolagets koncernledning, lämnar på egen begäran sitt uppdrag i bolaget.


P-G Persson.

John Mattson föreslår nyval av P-G Persson som ordförande

Bolag Nyval föreslås av Åsa Bergström, P-G Persson och Katarina Wallin som styrelseledamöter. Platzers avgående vd P-G Persson föreslås väljas till ny styrelseordförande.


Per Nilsson.

Ingen utdelning hos John Mattson

Bolag John Mattson ökade förvaltningsresultatet och men minskade resultat efter skatt under 2022. Styrelsen föreslår ingen utdelning.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

Vd:n om omorganisationen: "John Mattson måste skapa värden i närtid"

Bolag Omorganisationen är i full gång inom John Mattson. Under tredje kvartalet meddelade bolaget att en konsolidering skulle ske och under måndagen kom ett av de tydligaste tecknen på förändringen när bolagsledningen stöptes om. Fastighetssverige pratade med Per Nilsson, vd för John Mattson, för att få veta mer om vad omorganisationen kommer betyda för bolaget.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

Förändringar i John Mattsons bolagsledning

Bolag John Mattson gör förändringar i bolagsledningen för att öka fokus på förvaltningsaffären och renodla ansvaret för projektutveckling.


Per Nilsson.

John Mattson säljer fastigheter på Lidingö

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Barkassen 1 och Galeasen 2 på Lidingö. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde om 262 miljoner kronor. Köpare är Jan Fredegård, ägare av Fastighets AB Senator.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson ökade förvaltningsresultatet under Q3

Bolag John Mattson redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Bolaget har även sjösatt ett besparingsprogram.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

John Mattson omorganiserar – minskar personalstyrkan med 20 procent

Bolag John Mattson uppger att en facklig förhandling har inletts om en omorganisation där antalet medarbetare reduceras med cirka 20 procent.


Per Nilsson, vd för John Mattson.

"Lågkonjunktur skulle kunna stärka oss"

Bolag Efter en period av stark tillväxt renodlar John Mattson sin fastighetsportfölj för att stärka bolaget ytterligare inför framtiden. För Fastighetssverige berättar vd:n Per Nilsson om hur man parerat de ekonomiska utmaningarna under årets första halva, hur fokus ser ut för resten av året och varför en eventuell lågkonjunktur 2023 faktiskt skulle kunna stärka bolaget.


Per Nilsson.

John Mattson ökar förvaltningsresultatet

Bolag Under andra kvartalet ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 85 procent, jämfört med andra kvartalet 2021. Justerat för engångspost 2021 ökade förvaltningsresultatet per aktie med 63 procent. Tillväxten i långsiktigt substansvärde per aktie ökade med 29 procent.


Per Nilsson.

... Och antar nya långsiktiga hållbarhetsmål

Bolag John Mattson har antagit nya långsiktiga hållbarhetsmål inklusive vetenskapsbaserade klimatmål. De nya målen ska styra bolagets verksamhet mot en hållbar utveckling och bidra till att nå visionen "Goda livsmiljöer över generationer".


John Mattson säljer Älgen 24.

John Mattson säljer för 800 miljoner på Östermalm ...

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheten Älgen 24 på Östermalm i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 800 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köpare är Wonna I de Jong med familj.


John Mattson säljer två fastigheter i centrala Stockholm

Transaktioner John Mattson har träffat avtal om försäljning av fastigheterna Ankaret 24 och Odalbonden 5 i Stockholm. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 230 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Köparen är en privatperson.


Per Nilsson.

Fortsatt stark tillväxt för John Mattson

Bolag John Mattson ökar förvaltningsresultatet ordentligt och värdeförändringar lyfter totalresultatet.


Erika Palmér och Benjamin Rubin.

John Mattson rekryterar affärsutvecklarduo

Bolag John Mattson anställer två affärsutvecklare, Benjamin Rubin och Erika Palmér.


Per Nilsson.

John Mattson: Substansvärdet upp 36 procent under året

Bolag Under 2021 ökade John Mattsons förvaltningsresultat per aktie med 14 procent, justerat för årets engångskostnader. Substansvärdet per aktie ökade med 36 procent.


Mattias Lundström, tillträdande CFO på John Mattson.

John Mattson utser Mattias Lundström till ny CFO

Bolag John Mattson har utsett Mattias Lundström till ny CFO för bolaget med tillträde senast i augusti 2022. Han efterträder Maria Sidén som lämnar sitt uppdrag i månadsskiftet februari/mars. Mattias Lundström kommer närmast från rollen som CFO på ICA Fastigheter.