Image
Åke Sundvall stärker upp organisationen.

Åke Sundvall rekryterar trio

Karriär Åke Sundvall stärker upp organisationen med tre nya projektchefer.


Tredje generationen: Susanna Lemar, Johan Lins, Hanna Lindskog, Viktor Sundvall och Martin Sundvall.

Ny generation tar över Åke Sundvall

Bolag Åke Sundvall, ett familjeföretag inom bygg, fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, har i snart 80 år varit med och satt prägel på Stockholms, Uppsalas och genom dotterbolag Skånes stadsbild. Nu gör Åke Sundvall ett generationsskifte.


Åke Sundvall bygger om

Bolag Åke Sundvall AB har beslutat att slå samman sina två dotterbolag Åke Sundvall Byggnads AB och Åke Sundvall Projekt AB till ett gemensamt bolag under namnet Åke Sundvall Byggnads AB. Genom sammanslagningen tas tydligare ställning till att Åke Sundvall Byggnads AB vill stärka sin position på marknaden som ett etablerat byggföretag som både utvecklar och bygger.


Åke Sundvall och Uppsala kommun i bostadssamarbete

Bygg/Arkitektur Uppsala kommun och Åke Sundvall AB har tecknat avtal om att samarbeta för produktion av bostäder på kommunal mark. Avtalet innebär att det kan byggas totalt 500 hyresrätter, 100 per år, i Uppsala.