Image
Platzer hyr ut 14 500 kvadratmeter i Arendal och Torslanda.

Platzer hyr ut stort i Arendal och Torslanda

Uthyrning Platzer har tecknat två avtal om totalt 14 500 kvadratmeter LOA med en tredjepartslogistiker på projektfastigheterna i Arendal och Torslanda. Avtalen innebär att Platzer har hyrt ut 7 500 kvadratmeter LOA logistikyta på fastigheten Syrhåla 3:1 samt 7 000 kvadratmeter LOA terminalyta på fastigheten Arendal 764:720. Båda hyresavtalen är 10-åriga med grön bilaga och planerat tillträde under 2023.


Visionsbild för NTEX nya logistikbyggnad.

Platzer utvecklar ny logistikfastighet till NTEX i Torslanda

Uthyrning Platzer ska uppföra en terminal- och lagerbyggnad i Torslanda om 13 950 kvadratmeter åt logistikleverantören NTEX. Ett tioårigt hyresavtal med grön bilaga har tecknats. Byggstart planeras till tredje kvartalet 2021 med inflyttning 1 april 2023. Platzer har totalt cirka 190 000 kvadratmeter BTA byggrätt i området.


Catena köper en vakant fastighet i Kungälv för 52 miljoner kronor.

Catena köper vakant fastighet i Kungälv

Transaktioner Catena köper en 7 800 kvadratmeter stor fastighet i Rollsbo industriområde i Kungälv. Fastigheten är i dagsläget vakant.


Catena köper tre fastigheter i Göteborg

Transaktioner Catena har tecknat avtal och tillträtt tre fastigheter i Göteborgsområdet, en i Hisings Backa och två i Mölndal.