Image
Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö köper äldreboende i Tyskland

Transaktioner Hemsö utökar sin portfölj och förvärvar ett äldreboende i Chemnitz i Tyskland. Investeringen uppgår till 19 miljoner euro.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö förvärvar äldreboende i Tyskland

Transaktioner Hemsö utökar sin portfölj och förvärvar ett äldreboende i Brandenburg an der Havel i Tyskland. Investeringen uppgår till 19,8 miljoner euro.


Hemsö, med Nils Styf som vd, ökar i Tyskland.

Hemsö förvärvar två äldreboenden i Tyskland

Transaktioner Hemsö fortsätter att växa i Tyskland och förvärvar två äldreboenden i delstaten Bayern. Investeringen uppgår till 26 miljoner euro.


Nils Styf.

Hemsö förvärvar två äldreboenden i Tyskland

Transaktioner Hemsö förvärvar två äldreboenden, i två separata affärer, i delstaten Bayern i Tyskland. Investeringen uppgår till 28 miljoner euro.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö köper äldreboende i Tyskland

Transaktioner Hemsö förvärvar ett äldreboende i Steinfurt i Nordrhein-Westfalen. Investeringen uppgår till 11,9 miljoner euro.


Nils Styf.

Hemsö utvecklar nytt äldreboende i Berlin

Bygg/Arkitektur Hemsö utvecklar sitt andra äldreboende i egen regi i staden Kleinmachnow strax utanför Berlins stadsgräns. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Victor's group, en av de största vårdoperatörerna i Tyskland. Investeringen uppgår till 16 miljoner euro.


Hemsö köper i Tyskland.

Hemsö miljardköper i Tyskland

Transaktioner Hemsö förvärvar en äldreboendeportfölj med tio fastigheter i Tyskland. Merparten av äldreboendena är belägna i stora tyska metropolregioner och inkluderar nio olika äldreboendeoperatörer som hyresgäster. Investeringen uppgår till cirka 100 miljoner euro, motsvarande 1,02 miljarder kronor.


Hemsös vd Nils Styf.

Hemsö köper fem äldreboenden i Tyskland

Transaktioner Hemsö fortsätter att växa i Tyskland och förvärvar fem trygghets- och äldreboenden i fyra separata transaktioner. Investeringen uppgår till totalt 62 miljoner euro, motsvarande cirka 654 miljoner kronor.


Jens Nagel.

Hemsö köper rättsfastighet i Tyskland

Transaktioner Hemsö utökar fastighetsportföljen i Tyskland och förvärvar en utbildningsfastighet för rättsväsendet i Wiesbaden. Investeringen uppgår till cirka 700 miljoner kronor och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med tyska staten.


Jens Nagel.

Hemsö köper i Tyskland

Transaktioner Hemsö växer i Tyskland och förvärvar ett flertal trygghets- och äldreboenden samt mark för en planerad nybyggnation av ett äldreboende. Investeringen, exklusive nybyggnation, uppgår till cirka 270 miljoner kronor.


Jens Nagel, Tysklanschef, och Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Hemsö utvecklar i Tyskland och Finland

Bolag Hemsö utvecklar ett äldreboende i Tyskland och två räddningsstationer i Finland.


Hemsö tilldelas Svenska Företagspriset i Tyskland

Bolag Hemsö får Svenska Företagspriset i Tyskland som delas ut av Svenska Handelskammaren, Business Sweden och Sveriges ambassad.


Hemsö köper äldreboende i Tyskland

Transaktioner Hemsö köper ett äldreboende med 142 platser i Zeuthen utanför Berlin. Investeringen uppgår till cirka 150 miljoner kronor.


Hemsö köper inom nytt segment i Tyskland

Transaktioner Hemsö har förvärvat fyra fastigheter inom segmentet rättsväsende i Tyskland. Investeringen uppgår till 260 miljoner kronor.


Hemsö köper i Tyskland

Transaktioner Hemsö har förvärvat en folkhögskola i Dortmund till ett värde om 100 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 5 500 kvadratmeter och hyresgäst är Dortmund stad.


Hemsö miljardköper i Tyskland

Transaktioner Hemsö har köpt ett miljö- och forskningscentrum under uppförande i Duisburg i Tyskland. Den totala investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor.


Hemsö köper två äldreboenden i Tyskland

Transaktioner Hemsö köper två äldreboenden under uppförande i Hamburg och Lübeck för 228 miljoner kronor.


Hemsö växer i Tyskland

Karriär Hemsö växer i Tyskland och anställer Elina Johansson som projektledare för fastighetsförvärv på Hemsös kontor i Berlin.


”Vi tar ett grepp om
äldreboendemarknaden i Tyskland”

Expo Real Hemsös vd Per Berggren är på Expo Real bland annat för att leta lämpliga äldreboenden att köpa.
Och han har redan sett flera intressanta objekt.
- Det finns alltid möjligheter när man går in på en ny marknad, säger Per Berggren.