Image
Fastigheten Hönsfodret på Södermalm.

Alecta Fastigheter miljardköper av EQT på Södermalm

Transaktioner Alecta Fastigheter köper tomträtten till skolfastigheten Hönsfodret 1 på Södermalm i Stockholm från EQT. Fastigheten genomgår för närvarande en full om- och tillbyggnad som ska vara klar i mitten av 2022.


Jenny Lindholm.

Alecta Fastigheter gör tung värvning

Bolag Alecta Fastigheter expanderar och rekryterar Jenny Lindholm för nyckelrollen som Chief Investment Officer.


Jenny Lindholm.

Allianz öppnar Stockholmskontor – rekryterar ny chef

Bolag Tyska Allianz öppnar Stockholmskontor för att stärka sin närvaro och kunna växa ytterligare på den nordiska marknaden. I samband med detta rekryteras Jenny Lindholm som ny chef för verksamheten.


Bonnier miljardköper i Uppsala

Transaktioner Bonnier Fastigheter gör sitt andra fastighetsköp i Uppsala – köper nästan 25 000 kvadratmeter kontor av Hemfosa.


Catella nyanställer inom fastighetsrådgivning

Karriär Catella har rekryterat Jenny Lindholm och Jenny Johansson till fastighetsrådgivningen i Stockholm.