Image
Fyra nya aktörer öppnar i Jakobsbergs centrum i vår.

Fyra nya till Jakobsberg

Uthyrning Fyra nya aktörer öppnar i Citycons Jakobsbergs Centrum i vår – Stockholms Stadsmission öppnar den sociala livsmedelsbutiken Matmissionen. Andra nykomlingar är Mobilmaster, Your Beautybox och Jakobsbergs Möbler.


Nordic Wellness öppnar i Jakobsberg centrum.

Nordic Wellness öppnar i Jakobsbergs centrum

Uthyrning Det är Nordic Wellness har öppnat ett gym på 623 kvadratmeter i Jakobsbergs centrum.


Nytt centralt landmärke i Jakobsberg.

Nytt centralt landmärke i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Jakobsberg växer och får ett tillskott med drygt hundrafemtio nya hyresrätter nära centrum.


Stena ställer om i ännu ett projekt

Bostäder I början av året ställde Stena Fastigheter om ett hundratal bostadsrätter till hyresrätter i Uppsala. Nu gör man en omställning i ytterligare ett projekt.


Skanska bygger åt Skandia i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Skanska har fått i uppdrag av Skandia Fastigheter att bygga fyra flerbostadshus med totalt 104 hyresrättslägenheter i Jakobsberg, Järfälla.


Skandia byggstartar hyresrätter i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Skandia Fastigheter har fått klartecken av Järfälla kommun att byggstarta ett nytt kvarter med totalt 104 lägenheter om ett till fyra rum och kök, i centrala Jakobsberg.


Profi hyr ut i Jakobsberg

Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat hyresavtal med Didaktus Skolor om 2 835 kvadratmeter utbildningslokaler. Avtalet innebär att Didaktus omlokaliserar och utökar sina befintliga lokaler i Profis fastighet JV100 invid Jakobsbergs station.


Profi hyr ut i Jakobsberg

Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal med Friskis & Svettis i Jakobsberg. Avtalet innebär att Friskis & Svettis hyr 2 830 kvadratmeter verksamhetslokaler i Profis fastighet JV100 invid Jakobsbergs station. Avtalet löper över tio år med tillträde under tredje kvartalet.


JSB bygger 132 lägenheter för Järfällahus.

JSB bygger 132 lägenheter för Järfällahus

Bygg/Arkitektur JSB har tecknat kontrakt med Järfällahus om byggnation av fastigheten Riddaren i centrala Jakobsberg. Projektet omfattar 132 hyresrätter, en förskola samt garage. Byggstart beräknas till mars 2018.


SSM köper bostadsprojekt i Jakobsberg

Transaktioner SSM fortsätter expandera genom att förvärva ett bostadsprojekt i centrala Jakobsberg av Upland Securities. Projektet omfattar en total BOA om cirka 19 000 kvadratmeter vilket SSM har för avsikt att utveckla till cirka 370 bostadsrätter.


Detaljplan antagen för bostäder i Jakobsberg

Bostäder Den 7 juni antogs detaljplanen om det nya stadskvarter som Riksbyggen och Citycon tillsammans utvecklar i centrala Jakobsberg.


400 nya bostäder i Jakobsberg

Bostäder Citycon och Riksbyggen planerar att utveckla 400 bostadsrätter i två kvarter på Tornérparkeringen i centrala Jakobsberg.


Wästbygg bygger åt HSB i Jakobsberg

Bostäder Wästbygg har tecknat entreprenadavtal med HSB Bostad om att uppföra brf Engelbrektshöjden med 109 bostadsrätter i centrala Jakobsberg. Produktionsstart blir under december. Ordervärdet är 124 miljoner kronor.


Riksbyggen och Citycon utvecklar 350 bostäder i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur I Jakobsbergs Centrum kommer Riksbyggen att bygga 350 nya bostäder. Nybyggnationen är ett led i samarbetet mellan Citycon och Riksbyggen för att utveckla byggrätter för bostadsbebyggelse och kommersiella ytor i Jakobsberg.


Diligentia renoverar och vill bygga nytt i Jakobsberg

Bygg/Arkitektur Diligentia äger idag tre bostadsfastigheter med över 180 hyresrätter mitt i Jakobsbergs centrum. Dessa totalrenoverar man nu, och tillskapar samtidigt ytterligare 20 hyresrätter i redan befintliga hus. Det finns dessutom en plan att förtäta boendemöjligheterna genom att omvandla parkeringsplatser till parkeringshus och ovanpå dessa bygga bostadshus med gröna gårdar.


Citycon säljer 129 lägenheter i Stockholm

Transaktioner Citycon fortsätter att sälja av bostäderna i sin portfölj. Nu har man avyttrat 129 lägenheter i Jakobsberg för cirka 90 miljoner kronor.