Image

Forsen skriver dubbla samverkansavtal

Bolag Forsen har skrivit avtal med fastighetsbolaget Lillskär om två nybyggnadsprojekt – ett i Hudiksvall och ett i Gävle. Projekten drivs enligt Forsens nya samverkansmodell, där Forsen tar totalansvar från idé till leverans samtidigt som makten ligger kvar hos byggherren.


"Affärsmodellen har spelat ut sin roll"

Bygg/Arkitektur Forsens första samverkansprojekt på gång – läs Jörgen Hultmark berätta om deras unika satsning. ”Behövs entreprenad alls?”


Jörgen Hultmark presenterade Forsens nya modell på Fastighetsmarknadsdagen Östergötland.

Forsen lanserar ny samverkansmodell

Bolag Forsen lanserar ett alternativ till traditionell totalentreprenad.
– Genom att ta in underleverantörernas expertis redan i planeringsskedet och upphandla delentreprenörer i full konkurrens säkrar vi både lägsta kostnad och kortaste projekttid. Samtidigt ligger makten hos byggherren under hela processen. Forsen är det första konsultföretaget i Sverige som tar totalansvar för hela byggprojekt, säger Jörgen Hultmark, ansvarig för Forsen Samverkan.


Forsen anställer Jörgen Hultmark

Karriär Jörgen Hultmark rekryteras från NCC: "Kunde inte ha fått en bättre affärsenhetschef".


”Ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter”

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland NCC är partner i Fastighetsmarknadsdagen i Östergötland.